polityka zarządzania

advertisement
POLITYKA ZARZĄDZANIA
Northstar Poland Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem obudów kominkowych,
wkładów kominkowych, pieców oraz akcesoriów ozdobnych według projektów własnych lub
indywidualnych zamówień.
Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane produkty były w zgodzie ze środowiskiem naturalnym z
wymaganiami jakościowymi oraz estetyczne, niezawodne i bezpieczne.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie przed naszą Spółką stawiają klienci, zobowiązujemy się do:











spełniania wymagań normy ISO 9001, ISO 14001, wewnętrznych wymagań określonych
przez Spółkę oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu
Zarządzania
dostarczania produktów o wysokiej sprawności oraz energooszczędności
zapewnienia stabilnej i wysokiej jakości oferowanych produktów
spełniania obowiązujących przepisów prawnych, normatywnych i innych wymagań
dotyczących organizacji
zarządzania ryzykiem w sposób minimalizujący wpływ zagrożeń na zarządzanie spółką
uzyskania jak największego zadowolenia klientów, w połączeniu z korzyściami biznesowymi
utrzymywania fachowego i zintegrowanego zespołu pracowników zainteresowanego
sukcesem Spółki oraz do systematycznego podnoszenia ich kwalifikacji i umiejętności
pełnego zaangażowania kierownictwa i pracowników Spółki dla wspólnej realizacji niniejszej
polityki
zapobiegania i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne zwłaszcza w
zakresie wytwarzanych odpadów
doskonalenia współpracy z dostawcami dla zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych
produktów
utrzymania dobrego środowiska pracy zgodnego z obowiązującymi wymaganiami prawnymi
Oświadczam, że stały nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur ustanowionego Zintegrowanego
Systemu Zarządzania oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do realizacji powyższej
polityki uznaję za jeden z podstawowych moich celów.
Stian Varre
Prezes Zarządu Northstar Poland Sp. z o.o.
Trzcianka, 31 maja 2017
Download