Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego

advertisement
Zagadnienia z Katedry Zarządzania Jakością
do egzaminu inżynierskiego kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
1. Działalność normalizacyjna w Polsce.
2. Europejskie i światowe organizacje normalizacyjne.
3. Geneza i struktura norm ISO serii 9000.
4. Zasady zarządzania jakością.
5. Wymagania normy ISO 9001.
6. Stare narzędzia jakości.
7. Nowe narzędzia jakości.
8. Filozofia TQM.
9. Certyfikacja systemów zarządzania - przesłanki, przebieg procesu.
10. Dobrowolne znakowanie wyrobów.
11. Znakowanie CE i podejście modułowe.
12. Dyrektywy Nowego Podejścia.
13. System oceny zgodności.
14. System akredytacji w Polsce i na świecie.
15. Audit systemów zarządzania.
16. Rodzaje auditu.
17. Etapy prowadzenia auditu.
18. Dokumentacja systemów zarządzania.
19. Obligatoryjny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności - GHP,GMP, HACCP.
20. Branżowe systemy zarządzania jakością – ISO 22000.
21. Standardy spełnienia wymagań dostawcy – IFS, BRC.
22. Integracja systemów zarządzania.
23. Wdrażanie systemów zarządzania.
24. Koszty w produkcji.
25. Znaczenie kosztów jakości w organizacji.
26. Koszty jakości a doskonalenie procesu produkcyjnego.
27. Koszty i ich wzorce zachowań.
28. Analiza kosztów jakości.
29. Wybrane modele rachunku kosztów.
30. Tradycyjne systemy rachunku kosztów.
Download