CERTYFIKAT „ASYSTENTA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

advertisement
CERTYFIKAT
„ASYSTENTA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ”
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
mogą uzyskać studenci specjalności Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością
studiów
stacjonarnych
i
niestacjonarnych
I
stopnia
po
ukończeniu
przedmiotów:
1) Zarządzanie jakością (IV semestr),
2) Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością (V semestr).
Po ukończeniu tych dwóch przedmiotów studenci mogą przystąpić do
państwowego egzaminu przeprowadzanego w Akademii Morskiej przez
komisję Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania jakością” jest potwierdzeniem:
•
znajomości podstaw zarządzania jakością,
•
przygotowania do pracy w dziale kontroli jakości,
•
przygotowania do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych różnych branż.
UWAGA!!!
Uzyskanie
tego
certyfikatu
jest
niezbędne
do
uzyskania
kolejnych
certyfikatów kompetencji: „Asystenta systemu zarządzania środowiskowego”
oraz „Pełnomocnika systemu zarządzania jakością”.
Download