mgr inż. Krzysztof Ejsmont - Wydział Inżynierii Produkcji

advertisement
mgr inż. Krzysztof Ejsmont
Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (specjalność: zarządzanie
nowoczesnymi technologiami) Politechniki Białostockiej. Uczestnik wielu kursów i szkoleń
z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania. W przeszłości pracował w charakterze
asystenta naukowego na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz na stanowisku
fizyka w Laboratorium NL-4 Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie. Obecnie
zatrudniony w charakterze asystenta w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na
Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz realizujący tam studia
doktoranckie w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn”. W swoim dorobku naukowym
oprócz kilkunastu publikacji z tematyki inżynierii produkcji oraz zarządzania jakością posiada
również doświadczenie w pracy przy realizacji europejskich projektów naukowo-badawczych
dotyczących nanotechnologii (np. NANOFORCE). Aktualnie w ramach współpracy z PW
realizuje Europejski Projekt E-SCOP – „Systemy wbudowane oparte na usługach do
sterowania zautomatyzowaną produkcją i procesami technologicznymi”. Uczestnik wielu
konferencji naukowych poświęconych tematyce zarządzania oraz inżynierii produkcji.
Zainteresowania naukowo-badawcze:
- zarządzanie jakością wyrobów i usług,
- teoria organizacji i zarządzania,
- metody statystyczne i matematyczne do rozwiązywania problemów produkcyjnych
- zarządzanie i sterowanie produkcją,
- modelowanie i symulacja procesów eksploatacji obiektów technicznych,
- zintegrowane systemy zarządzania
Download