Załącznik nr 4 – Zapoznanie w wybranymi

advertisement
Załącznik nr 4 do QP-034/O
Zapoznanie
z wybranymi procedurami i instrukcjami zintegrowanego systemu zarządzania
W przypadku dotyczącym bezpośredniego obszaru pracy Wykonawcy, Kierownik komórki
organizacyjnej jeżeli uzna za zasadne nie później, niż w dniu rozpoczęcia pracy zapozna
pracowników Wykonawcy z wybranymi procedurami/instrukcjami zintegrowanego systemu
zarządzania:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wykonawca/w imieniu Wykonawcy
….................
(data)
….................................
(podpis)
Załącznik nr 4 do QP-034/O
Zapoznanie
z wybranymi procedurami i instrukcjami zintegrowanego systemu zarządzania
W przypadku dotyczącym bezpośredniego obszaru pracy Wykonawcy, Kierownik komórki
organizacyjnej
jeżeli uzna za zasadne nie później, niż w dniu rozpoczęcia pracy zapozna
pracowników Wykonawcy z wybranymi procedurami/instrukcjami zintegrowanego systemu
zarządzania:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wykonawca/w imieniu Wykonawcy
….................
(data)
….................................
(podpis)
Download