Nadzór nad pacjentami z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na

advertisement
Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
NOWA ROLA POZ
Konsultanci merytoryczni:
Prof. Ewa Orlewska
Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Dr Sylwia Szafraniec
Prof. Jacek Gronwald
Prof. Piotr Tyszko
Mgr Marika Guzek
Mgr Małgorzata Kalisz
Mgr Anna Kordowska
Nadzór:
Lek. Artur Prusaczyk
Lek. Paweł Żuk
Warszawa 18 III 2016
POWIAT:









WOJ. PODLASKIE
BIAŁYSTOK
SIEDLECKI
MIŃSKI
WOŁOMIŃSKI
SOKOŁOWSKI
OSTROWSKI
GARWOLIŃSKI
ŁUKOWSKI
OTWOCKI
WĘGROWSKI
WARSZAWA
SIEDLCE
WOJ.
MAZOWIECKIE
WOJ. LUBELSKIE
LUBLIN
 Zintegrowany system informatyczny

-DZIAŁAMY OD 18 LAT






BUDOWA OPIEKI KOORDYNOWANEJ
300 tys. usług w POZ rocznie
20 poradni specjalistycznych
150 tys. usług AOS rocznie
100 tys. usług REHABILITACJA rocznie
500 tys. badań LABORATORIUM rocznie
Brak szpitali
Sylwia I. Szafraniec-Burylo, National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland
Artur Prusaczyk, Medical and Diagnostic Centre, Siedlce, Poland
Pawel Zuk, Medical and Diagnostic Centre, Siedlce, Poland
Aleksandra N. Krancberg, The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Ewa Orlewska, The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Izabela E. Sakowska, The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Tomasz Hermanowski, Department of Pharmacoeconomics, Medical University of Warsaw, Poland
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE 2015;
EDINBURGH 2015, 25-27 March 2015
1. Introducing electronic information system in integrated care organization in Poland
2. Perspectives in introducing pharmaceutical care in integrated care organization in Poland
3. Implementation of integrated care organization in Poland: empirical validation of the model for integrated care
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRATED CARE 2016
BARCELONA 2016, 23-25 May 2016
1. Integrated care for diabetes patients in Poland
2. The implementation of integrated care for cardiovascular diseases in Poland
AOS
EDUKACJA
PROF
DGN - POZ
POZ
REH
OPD POZAHOSP.
1
2003– WPROWADZENIE SYSTEMU IT
PIERWSZE PRÓBY MONITOROWANIA PROCESÓW
2
2006– SYSTEM MOTYWACYJNY
STREFY W HARMONOGRAMACH
STREFA WYPISYWANIA RECEPT (PRZEDŁUŻANIE RECEPT) DLA PRZEWLEKLE CHORYCH W POZ
2011– PRACA ZESPOŁOWA W MODELU OPIEKI CHUK
3
UTWORZENIE GAB KOORDYNACJI – NADZÓR I PRZYGOTOWANIE PACJ. PRZED
WIZYTĄ
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU IT JAKO PLATFORMY DEDYKOWANEJ
OPIECE KOORDYNOWANEJ
SYSTEMU EDUKACYJNEGO DLA PACJENTÓW I PERSONELU
WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI SPRZYJAJĄCYMI ZDROWIU
DALSZY ROZWÓJ
4
2015– PROGRAMY LECZENIA
SPERSONALIZOWANEGO:
GRUPY DYSPANSERYJNE I BILANSE DLA
DOROSŁYCH
POŁĄCZENIE POZ, AOS, PROFILAKTYKI;
STRATYFIKACJA GRUP RYZYKA ORAZ PLAN DALSZEJ OPIEKI
PO CO PAN DO MNIE
PRZYSZEDŁ ?
LEKARZ
PACJENT
się
POStawiłem
CO PAN MNIE
zgodnie
z planem
WEZWAŁ?
opieki
ASYSTENTKA
MEDYCZNA
FARMACEUTA
LEKARZ
POŁOŻNA
PIELĘGNIARKA
PACJENT
DZIAŁAM
SYSTEMOWO
NADZORUJĘ
MONITOROWANIE PRACY
PLANUJĘ USŁUGI
STRATYFIKACJA ,PERSONALIZCJA, KOORDYNACJA
EDUKUJĘ I SZKOLĘ
GRUPOWE, INDYWIDUALNE, POWTÓRKI, EWALUACJA
OKREŚLAM I DOSTOSOWUJĘ ZASOBY:
OSOBOWE, IT, STREFY, SPRZĘT, LOKAL
CHCĘ ZMIANY
OKREŚLENIE CELU ZMIANY,PODZIAŁ ZADAŃ, HARMONOGRAMY
DOPASOWANIE STREF W HARMONOGRAMACH: WIZYTY NAGŁE, PLANOWE, BILANSOWE,
RECEPTUROWE, itp)
PLANY OPIEKI I ICH MONITORING (CO I JAK ?)
ZAPLANOWANIE KOLEJNEGO ZDARZENIA PRZEZ DECYDENTA OPIEKI (KIEDY I GDZIE ?)
WPROWADZENIE MODELI OPIEKI NAD PACJENTEM PRZEWLEKLE CHORYM ORAZ „ZDROWYM”
OPIEKA NAD PACJENTEM W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM, PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW,
PROCEDUR
DOSTĘPNOŚĆ – ADEKWATNA DO POTRZEB
CZAS PRACY LEK/PIEL ZALEŻNY OD LICZBY PACJENTÓW:
-W DANEJ GRUPIE WIEKOWEJ
-W GRUPIE DYSPANSERYJNEJ
STREFY PRACY:
czas: wizyty
)
`15
-NAGŁE
-KOMPLEKSOWE
-BILANSE
-Rp.
-WIZYTY DOMOWE/TEL
-INNE
`30
`30
`5
`45/15
oczekiwania
1 dzień
30 dni
30 dni
7 dni
3 dni
%udział
10%
10%
8%
20%
2%
50%
ŚREDNIA LICZBA WIZYT NA PACJENTA
ZADEKLAROWANEGO W DANYM M-CU
0,60
0,50
0,49
0,48
0,40
0,30
0,24
0,20
0,26
0,25
0,36
0,30
0,18
0,10
0,00
styczeń
marzec
2009
lipiec
2015
KORZYŚCI:
-
REDUKCJA WIZYT ZBĘDNYCH
WPROWADZENIE WIZYT KOMPLEKSOWYCH
WZROST HONORARIUM LEKARZA I PIELĘGNIARKI
październik
4 WIZYTY NA PACJ/ROK
3 WIZYTY NA PACJ/ROK
2009
2015
Liczba wizyt
800
650
Aktywny czas pracy na dzień
5,5 h
7h
8 minut
13 minut
Średni przychód na deklarację
10 zł
13,80 zł
Honorarium lek na wizytę
10 zł
19 zł
Honorarium lek na godzinę
72 zł
88 zł
Średni czas wizyty
POZ
PROFILAKTYKA
AOS
GTWR
NAGŁE
4x wizyty/ rok
1 wizyta kompleksowa + 3 wizyty kontrolne
finansowanie
2x wizyty/ rok
1 wizyta kompleksowa + 1 wizyta kontrolna
finansowanie
1x wizyta/ 5 lat
konsultacja po bilansie – 10% populacji bilansowanej
DOSTĘPNOŚĆ
Dla pacjentów
PEWNOŚĆ OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA
Dla pracowników PRZEJRZYSTOŚĆ PRACY
Dla organizacji
ŚWIADCZENIE USŁUG ZGODNIE Z KONTRAKTEM
Dla NFZ/MZ
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI, SKRÓCENIE KOLEJEK
ZADOWOLENIE PACJENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW!
DOSTOSOWANY SYSTEM
Dla pacjentów
CIĄGŁOŚĆ OPIEKI, INICJATYWA OPIEKI – PRZYCHODNIA-PACJENT
Dla pracowników PRZEWIDYWALNOŚĆ NATĘŻENIA PRACY
Dla organizacji
STRATEGIA ROZWOJU ORGANIZACJI
Dla NFZ/MZ
STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU SŁUŻBY ZDROWIA
PRZYSTĘPNOŚĆ
Dla pacjentów
PROSTY MODEL OPIEKI
Dla pracowników PRACA W ZESPOLE, PRZEJRZYSTE STANDARDY
Dla organizacji
WSPÓŁPRACA CAŁEGO ZESPOŁU – ZBIEŻNY CEL
Dla NFZ/MZ
SPRAWNY SYSTEM OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH
ZGODNOŚĆ Z POTRZEBAMI
Dla pacjentów
PERSONALIZOWANA OPIEKA-INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANY PLAN
Dla pracowników JASNO OKREŚLONE ZASADY : WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE
Dla organizacji
ŁĄCZENIE OPIEKI W RAMACH POZ, AOS, PROF ORAZ DGN
Dla NFZ/MZ
AKTYWNA OPIEKA NAD PACJENTEM
 NOWY MODEL OPIEKI MEDYCZNEJ STAWIAJĄCY NA AKTYWNE ZARZĄDZANIE STANEM ZDROWIA I
CHOROBY W POPULACJI
 JAKO KONTRAST DO PODEJŚCIA DEFENSYWNEGO OBECNIE FUNKCJONUJĄCEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W POLSCE
 ZNACZNIE WZMACNIA PROCESY SAMOOPIEKI I ŚWIADOMOŚCI WŁASNEGO STANU ZDROWIA I CHOROBY
 RACJONALIZUJE ORAZ SPOWALNIA INFLACJĘ KOSZTÓW USŁUG ZDROWOTNYCH
 OGRANICZA WPŁYW GRUP NACISKU EKONOMICZNEGO (FIRMY FARMACEUTYCZNE, PRODUCENCI
SPRZĘTU) NA ŚWIADCZENIODAWCÓW
 WPROWADZA ZESPOŁOWY MODEL PRACY
 JEST NOWĄ JAKOŚCIĄ W ZARZĄDZANIU ŚWIATOWYMI SYSTEMAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ,
PROMOWANĄ PRZEZ WHO, KTÓRY MOŻE POLSKA TWORZYĆ AKTYWNIE, A NIE TYLKO
PRZESZCZEPIAĆ JUŻ ISTNIEJĄCE MODELE I ROZWIĄZANIA
)
Konsultanci merytoryczni:
PROF. EWA ORLEWSKA
DR SYLWIA SZAFRANIEC
PROF. JACEK GRONWALD
PROF. PIOTR TYSZKO
OPRACOWALI:
PAWEŁ ŻUK
ARTUR PRUSACZYK
MARIKA GUZEK
MAŁGORZATA KALISZ
ANNA KORDOWSKA
[email protected]
Download