OD DANYCH DO INFORMACJI BIZNESOWEJ

advertisement
OD DANYCH DO INFORMACJI BIZNESOWEJ
Bernard Knapik
Director, SAP Business Analytics
Dane
niestrukturalne
Dane strukturalne
Organizacje niezależnie od wielkości doświadczają
eksplozji danych
Source: IDC, 2009
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
2
Definicja Business Intelligence
Business Intelligence – wykorzystywanie
informacji w organizacji do właściwego
podejmowania decyzji, oceny, zarządzania
i optymalizacji wydajności w celu osiągania
dużej efektywności i korzyści finansowych
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
3
Od danych do informacji biznesowej
“Dane”
“Informacja”
Proces
Biznesowy
Business
Intelligence
System transakcyjny
System analityczny
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
4
Informacja - System transakcyjny
Jaki jest bieżący
stan mojego
konta?
Ile mamy
danego
towaru w
magazynie?
Jaki jest stan
dostawy, na którą
czekamy?
Kto jest właścielem
tematu handlowego w
CRM?
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
5
Informacja – rozwiązanie Business Intelligence
2. Jaki był średni stan
zapasów w magazynie
w poszczególnych
miesiącach ubiegłego
roku?
1. Ile wydaliśmy na
bilety lotniczne płacąc
kartą w tym roku w
porównaniu z rokiem
ubiegłym?
3. Czy moje zapasy
wystarczą do
zaspokojenia
przewidywanego popytu
na ten produkt?
5. Którzy klienci
powracają do nas
najczęściej?
4. Które produkty
przyniosły najwięcej
zysku w okresie
ostatnich 5 lat?
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
6
Od danych do informacji biznesowej
“Dane”
Współpraca
“Informacja”
Proces
Biznesowy
Business
Intelligence
System transakcyjny
System analityczny
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
7
Od danych do informacji biznesowej
Urządzenia mobilne
“Dane”
Współpraca
“Informacja”
Proces
Biznesowy
Business
Intelligence
System transakcyjny
System Analityczny
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
8
Od danych do informacji biznesowej
Urządzenia mobilne
“Dane”
“Informacja”
Współpraca
Proces
Biznesowy
Business
Intelligence
System transakcyjny
System Analityczny
BIG
DATA
Dane
niestrukturalne
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
Bazy
transakcyjne
Baza
in-memory
Relacyjne
Hurtownie
Danych
Data Mart
OLAP
9
Zaspokojenie potrzeb różnych grup użytkowników
biznesowych
Dashboards
Ad-hoc
Analysis
Exploration
Reporting
Jak przedstawić
dane w postaci
idealnie złożonego
raportu w celu
lepszego wglądu?
Jak przedstawić
wizualnie
kluczowe
wskaźniki w celu
lepszego
podejmowania
decyzji?
Jak odpowiedzieć
na pytania ad hoc i
pracować
interaktywnie z
udostępnionymi
informacjami?
Jak odkrywać
trendy na bazie
danych
historycznych i
dokładniej
prognozować?
Jak uzyskać
natychmiastowe
odpowiedzi na
pytania
biznesowe?
Wiele potrzeb
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
10
Rosnące potrzeby
Korporacyjny BI
Departamentalny BI
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
11
Każdy w organizacji, jedna wersja prawdy
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
12
Wymagania dla rozwiązań Business Intelligence
Wszystkie źr
ódła d
anizacji
Każdy w org
anych
Jedna platfo
rm
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
a
13
SAP Business Intelligence
Next generation BI experience
Podsumowanie
DANE
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
• 
Eksplozja danych
• 
Zwiększenie efektywności pracy/procesów
poprzez analizę danych
• 
Jedna wersja prawdy
• 
Dostęp dla użytkowników biznesowych, różne
potrzebny
Informacja
biznesowa
15
SAP Visual Intelligence – 30 dniowa wersja testowa
http://www.sap.com/tryvisualintelligence
©  2012 SAP AG. All rights reserved.
16
Dziękuję!
Bernard Knapik
CEE, SAP Business Analytics
[email protected]
Download