Pion Badań i Rozwoju Technical Writer / Autor Dokumentacji

advertisement
Dział Badań i Rozwoju
Konstruktor Oprzyrządowania Produkcyjnego
Wymagania:
•
Wykształcenie wyższe inżynierskie, preferowane na kierunkach
mechanicznych
•
Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z
oprzyrządowaniem produkcyjnym (na stanowisku konstruktor,
Obowiązki:
• Konstruowanie oprzyrządowania produkcyjnego
• Wykonywanie rysunków i modeli CAD
• Współpraca z wewnętrznym klientem, opracowywanie koncepcji oprzyrządowania
oraz uzgadnianie szczegółów kontrukcyjnych
technolog, mechanik, serwisant, planista itp.) lub min. 3 lata
doświadczenia w konstruowaniu CAD w obszarach nie związanych z
oprzyrządowaniem (preferowany Unigraphics)
•
Znajomość zagadnień obróbki skrawaniem, dobra znajomość ogólnych
zasad konstruowania maszyn
•
Dobra znajomość zasad rysunku technicznego (w tym zasad tolerowania
wymiarów, kształtu i położenia)
•
Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (lub mocne
podstawy i chęć dalszej nauki)
•
Umiejętności interpersonalne, a szczególnie: komunikacyjne, pracy
zespołowej i organizacji pracy własnej
•
Dokładność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
25 July 2014
1
Dział Badań i Rozwoju
Inżynier ds. Analiz Wytrzymałościowych
Wymagania:
•Wykształcenie wyższe techniczne
•Wiedza z zakresu mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, teorii
plastyczności oraz zagadnień wytrzymałości zmęczeniowej
Obowiązki:
• Wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami
stawianymi elementom projektowanych silników lotniczych
• Przygotowywanie oraz prowadzenie badań wytrzymałościowych z
•Znajomość MES oraz umiejętność posługiwania się oprogramowaniem
wykorzystaniem narzędzi komputerowych
CAE
• Współpraca z międzynarodowym zespołem projektantów różnych
• Dobra znajomość języka angielskiego
dyscyplin
• Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
• Przeprowadzanie obliczeń wytrzymałościowych części silników
• Umiejętność pracy w zespole, kreatywność
lotniczych (kompresorów, łopatek, wirników, obudów)
• Nastawienie na wysoką jakość wykonywanej pracy
• Przeprowadzanie analiz drgań, analiz obciążeń termicznych oraz
• Zaangażowanie i motywacja do pracy
analiz zmęczeniowych
25 July 2014
2
Dział Badań i Rozwoju
Inżynier ds. Termodynamiki
Wymagania:
Zadania:
• Wykształcenie inżynieryjne (preferowane na kierunku mechanicznym lub
Przeprowadzanie analiz termodynamicznych, a w szczególności:
lotniczym)
• Analizy termodynamiczne 2D obudów silnika i wirnika
• Wiedza z zakresu zagadnień termodynamicznych
• Doświadczenie w pracy w przemysłu lotniczym, motoryzacyjnym lub innym
• Analizy termodynamiczne 3D łopatek turbiny
• Rozwijanie innowacyjnych procesów i narzędzi w projektach
termicznych i ich optymalizacja
mechanicznym
• Systematyczna ewaluacja kompleksowych zależności technicznych
• Praktyczna znajomość analiz termicznych
oraz rozwiązywanie złożonych problemów technicznych
• Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodna komunikację w
• Współpraca z zespołem inżynieryjnym oraz wizyty u klienta w
mowie i piśmie
• Wysoce rozwinięte zdolności logicznego i analitycznego myślenia
przypadku zaistniałych potrzeb
• Raportowanie i monitorowanie statusu projektów
• Samodzielność w dzialaniu i skuteczność w pracy pod presją czasu
• Zdolność do monitorowania efektów pracy własnej, zgłaszania i oceny
propozycji udoskonalania rozwiązań
• Zdolność do efektywnej wspólpracy zespołowej i umiejetności komunikacyjne
25 July 2014
3
IT Department
SAP Programmer
The following general requirements are mandatory:
•
Very good knowledge of ABAP including ABAP-Objects
Tasks:
•
Experience with interfaces (IDoc, BAPI, RFC)
• Implementation and maintenance of requirements in
•
Experience with User-Exits, Badi’s, Business Transaction Events
SAP ERP for ongoing and planned projects.
•
Experience with SAP modules LE-WM and LE-TRM and any additional logistical module like
LE-SHP, ME, ML or SD
•
Good Knowledge of internal interfaces of LE-WM and LE-TRM to other SAP modules
•
Experience with design of mobile user interfaces with ITS Mobile and WEBGUI
•
Excellent English skills, both written and spoken
Currently we are working on SAP ERP Central Component 6.0; Basis Release is 7.31
Desirable are in addition:
•
Experience with SMARTFORMS and SAPSCRIPT
•
Experience in designing and programming of Web Applications with HTML5 and Javascript
•
Experience in development of RFC-interfaces via OData Services / SAP Netweaver Gateway
and SAP PO / BPM / BPR
•
Experience in connecting of SIEMENS control system via SCONNECT
25 July 2014
4
Pion produkcji
Planista łańcucha dostaw
Zakres zadań:
•
Planowanie procesu dostaw części do silników lotniczych poprzez
Wymagania:
koordynowanie i monitorowanie dostępności części, materiałów,
• Wykształcenie wyższe techniczne lub logistyczne
wymagań procesu, wskaźników braków, itd.
• Min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania produkcji, •
Koordynowanie procesów zamówień, planowania produkcji, montażu i
planowaniu montażu, zakupów, logistyki lub innym dziale związanym z
zaopatrzenia
łańcuchem dostaw
•
planowania i produkcji (klient, dział planowania, zakupów, wydziały
• Mile widziane doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu lub/i
prowadzeniu projektów
produkcyjne) i monitorowanie statusu realizacji planów
•
•
Otwieranie zleceń produkcyjnych, zgodnie z kolejnością zamówień w
planie produkcyjnym oraz ich przekazywanie do wydziałów
zarządzania klasy ERP (znajomość SAP będzie dodatkowym atutem)
• Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne (umiejętność pracy pod presją
Odpowiedzialność za właściwy przepływ informacji pomiędzy
zaangażowanymi obszarami
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
• Wymagane doświadczenie w pracy z zintegrowanym systemem
Ścisła współpraca ze wszystkimi obszarami zaangażowanymi w proces
produkcyjnych, komunikacja z działem zakupów, liniami montażu.
•
Monitorowanie zmian w procesie planowania, minimalizacja
czasu zarówno w zespole, jak i samodzielnie; umiejętność ustalania
niezgodności, opóźnień oraz podejmowanie działań prewencyjnych i
priorytetów)
korekcyjnych
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (umiejętność analitycznego •
Praca z wykorzystaniem systemu SAP R/3, SAP/APO
myślenia, elastyczność, umiejętności komunikacyjne)
25 July 2014
5
Dział produkcji– Procesy Specjalne
Operator procesów specjalnych
Zakres obowiązków:
Wymagania:
• Przygotowanie i obsługa następujących procesów: powlekanie
• Wykształcenie min. średnie techniczne
metodą dyfuzji gazowej (aluminiowanie), lutowanie
• Preferowane doświadczenie zawodowe w obszarze obróbki
wysokotemperaturowe, obróbka cieplna, kuleczkowanie
cieplnej/ procesów specjalnych lub obróbce manualnej
ultradźwiękowe, spawanie laserowe, mycie chemiczne.
• Zdolności manualne
• Kontrola dokumentacji oraz wykonywanych komponentów
• Umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność
• Konserwacja urządzeń.
• Zorientowanie na wysoką jakość wykonywanej pracy
• Umiejętność pracy zespołowej oraz gotowość do zdobywania
wiedzy i umiejętności z obszaru różnych procesów i specjalizowania
się w wybranych.
25 July 2014
6
Specjalista ds. Zakupów
Wymagania:
Zadania:
•
Zapewnienie integralnego, sprawnego systemu zaopatrzenia zakładu
•
Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
•
Min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zakupów w środowisku
w materiały produkcyjne typu akcesoria, arkusze metalu, komponenty do
międzynarodowym w firmie z branży lotniczej, motoryzacyjnej lub mechanicznej
montażu) oraz usługi dla silników lotniczych
Doświadczenie w zakupach materiałów i/ lub komponentów bezpośrednio do
•
Kontrola nad terminowością dostaw zamawianych materiałów i usług
produkcji,
•
Kontrola nad terminowym otrzymywaniem potwierdzeń złożonych zamówień
•
Umiejętność pracy z dostawcami i klientami zewnętrznymi,
•
Zakładanie i obsługa zleceń zakupowych w systemie SAP R/3)
•
Znajomość Systemu SAP R/3 (Moduł MM) lub systemu analogicznego,
•
Udział w spotkaniach z dostawcami oraz w projektach optymalizacji procesu
•
Dobra znajomość języka angielskiego, także technicznego w mowie i piśmie,
•
dostaw
znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
•
Silne zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
•
Gotowość do podróży służbowych i częstej pracy w środowisku
międzynarodowym.
25 July 2014
7
Dział Utrzymania Ruchu
Elektronik
Wymagania:
Zakres obowiązków:
•
wykształcenie techniczne
•naprawa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami produkcyjnymi
•
minimum 2-3 lata doświadczenia w obszarze utrzymania
w zakresie elektroniki oraz automatyki,
maszyn i urządzeń produkcyjnych
•nadzór nad modernizacją urządzeń produkcyjnych,
•
znajomość maszyn sterowanych numerycznie CNC
•uzupełnianie i nadzór nad dokumentacją techniczną
•
znajomość układów sterowania Siemens (Sinumerik 840D
Sinumerik 840DSL, S7-300, STEP-7)
•
mile widziana znajomość języka angielskiego pozwalająca na
pracę z dokumentacją techniczną i systemem informatycznym
•
dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość SAP R3 PM
będzie dodatkowym atutem
•
zorientowanie na wysoką jakość wykonywanej pracy
25 July 2014
8
Pion Produkcji
Operator CNC
Wymagania:
•
wykształcenie techniczne
Zakres obowiązków:
•
minimum 2-3 lata doświadczenia w obszarze utrzymania
•naprawa, konserwacja i nadzór nad urządzeniami produkcyjnymi
maszyn i urządzeń produkcyjnych
w zakresie elektroniki oraz automatyki,
•
znajomość maszyn sterowanych numerycznie CNC
•nadzór nad modernizacją urządzeń produkcyjnych,
•
znajomość układów sterowania Siemens (Sinumerik 840D
•uzupełnianie i nadzór nad dokumentacją techniczną
Sinumerik 840DSL, S7-300, STEP-7)
•
mile widziana znajomość języka angielskiego pozwalająca na
pracę z dokumentacją techniczną i systemem informatycznym
•
dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość SAP R3 PM
będzie dodatkowym atutem
•
zorientowanie na wysoką jakość wykonywanej pracy
25 July 2014
9
Download