Puste miejsce albo sny oceanu

advertisement
Teatr Limen
Puste miejsce albo sny oceanu
reż., chor. i scen.: Sylwia Hanff
wyk.: Sylwia Hanff, Tomasz Bazan
maska: Baszka von Hanff
muzyka: collage, opracowanie muz. Sylwia Hanff
Puste miejsce, które zostawiamy w nas, czekając na spełnienie niemożliwego... Czy to szczelina, przez
którą sączy się nieskończoność czy czarna dziura pochłaniająca życie?
Sylwia Hanff
19. Wchodzę w czarną dziurę przestrzeni nachylony ku echu wetchnienia.
54. Całym ciałem wciskam się w szczelinę czasu o milimetr obrotu wyprzedzając samego siebie
Pio Troski Stalker. Ogród wewnętrzny
Umysł i ciało opadają
Opadanie to umysł i ciało
Zen
Ciało to było... [...]. Ono to chciało przebić głową ostatnie mury i przedostać się nie tylko głową poza
nie, w ,,tamten świat. Lecz tamten świat dobrze jest ukryty przed człowiekiem, ów odczłowieczony,
nieczłowieczy świat; zaś żywot bytu wcale do człowieka nie przemawia, chyba, że czyni to jako człowiek
[...]. Tako rzecze Zaratustra.
F. Nietzsche
http://limenbutoh.net
Kreator PDF
Utworzono 19 July, 2017, 00:57
Teatr Limen
Jedną z inspiracji podczas powstawania tego spektaklu było późne malarstwo Z. Beksińskiego.
http://limenbutoh.net
Kreator PDF
Utworzono 19 July, 2017, 00:57
Download