Krioterapia - przeciwskazania

advertisement
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Krioterapia - przeciwskazania
Krioterapia mimo swojego dobroczynnego działania ma również swoje przeciwskazania:
Przeciwwskazania bezwzględne to:
- nietolerancja zimna,
- krioglobulinemia,
- kriofibrynogemia,
- choroba Raynauda,
- hemoglobulinuria napadowa,
- ropno-zgorzelinowe zmiany skórne,
- agammaglobulinemia,
- choroby ośrodkowego układu nerwowego,
- neuropatie układu współczulnego,
- niedoczynność tarczycy,
- miejscowe zaburzenia ukrwienia,
- znaczna niedokrwistość,
- działanie leków, zwłaszcza neuroleptyków i alkoholu,
- wyniszczenie i wychłodzenie organizmu,
- zaawansowana miażdżyca,
- choroba nowotworowa,
- zespół Prinzmetala,
- obecność miejscowych odmrożeń,
- uszkodzenia skóry,
- klaustrofobia.
Po przeprowadzeniu wnikliwych badań i oznaczeniu wskaźników hemodynamicznych oraz badań
spirometrycznych u chorych przed i po krioterapii w kriokomorze zostały ustalone przeciwwskazania
bezwzględne ze strony układu krążenia i układu oddechowego. Są to następujące stany chorobowe:
- wady aparatu zastawkowego serca w postaci zwężenia zastawek półksiężycowatych aorty czy zwężenie
zastawki dwudzielnej,
- schorzenia mięśnia serca lub aparatu zastawkowego serca w okresie niewydolności
- ciężkie postacie dusznicy bolesnej wysiłkowej i dusznicy bolesnej spontanicznej, krążenia,
- zaburzenia rytmu serca przy jego częstości wyższej od 100/min,
- przecieki żylnotętnicze w płucach, ostre schorzenia dróg oddechowych różnego pochodzenia.
Zakłada się, że chory kwalifikowany do leczenia w kriokomorze ma prawidłową wymianę gazową,
prawidłowe oddychanie, może natomiast nie mieć sprawnej wentylacji płuc.
Przeciwwskazania względne:
http://www.posum.pl
Kreator PDF
Utworzono 19 July, 2017, 03:50
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
- wiek powyżej 65 lat,
- przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic obwodowych,
- nadmierna labilność emocjonalna wyrażająca się m.in. nadmierną potliwością skóry.
http://www.posum.pl
Kreator PDF
Utworzono 19 July, 2017, 03:50
Download