Każdy dawca po oddaniu krwi ma prawo do dnia wolnego od pracy i

advertisement
Każdy dawca po oddaniu krwi ma prawo do dnia wolnego od pracy i nauki i zawsze może
żądać zaświadczenia o oddaniu krwi podpisanego przez lekarza. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996(Dz.U.Nr 60 poz
281)& 12 oraz Ustawa o Publicznej Służbie Krwi (Dz.U.Nr 106 z 1997 r poz 681 rozdz
2,artykuł 9 punkt 1 i 2 ustawy).
Informację zostały zaczerpnięte ze strony
http://www.rckik-opole.com.pl/rckik.php?status=3&id=120&dzial=4
DO ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA DAWCĘ KRWI POTRZEBNE JEST;
•
Dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, z aktualnym miejscem
zameldowania i nr PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja
ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa)
•
Ukończone 18 lat (maksymalny wiek - 65 lat)
•
Masa ciała powyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników
ODDAWANIE KRWI
•
Oddanie krwi jest zabiegiem bezpiecznym, pod warunkiem, że osoba zakwalifikowana do
jej oddania jest zdrowa.
•
Wieloletnie doświadczenia wykazały, że zarówno jednorazowe, sporadyczne jak
i regularne pobieranie (4-6 razy w roku ) krwi w ilości nie przekraczającej 10% objętości
krążącej nie powoduje szkodliwych następstw w organizmie zdrowego człowieka.
•
Ilość pobieranej krwi nie przekracza więc 450 ml ( +-10%)co stanowi ok. 8-9% objętości
krwi krążącej u dorosłego człowieka.
•
Z takiej objętości krwi można przygotować 3 różne składniki: koncentrat krwinek
czerwonych, osocze świeżo mrożone , koncentrat krwinek płytkowych.
•
Pobranie krwi trwa nie dłużej niż 10 minut i jest zabiegiem bezbolesnym,
a nieprzyjemne dla niektórych osób doznania przy wkłuciu igły do żyły zminimalizowane
są przez jej specjalne ostrzenie i wyprofilowanie(igła atraumatyczna).
•
Wszyscy dawcy odpoczywają przez przynajmniej 15 minut po oddaniu krwi ,a utracona
objętość zaczyna się uzupełniać nim krwiodawca opuści placówkę.
•
Przez cały czas krwiodawcy są pod opieką fachowego personelu lekarsko pielęgniarskiego.
•
W przypadku regularnego oddawania krwi kobieta może ją oddawać maksymalnie 4x
w roku , a mężczyzna 6 razy.
•
Odstępy pomiędzy kolejnymi oddaniami nie mogą być krótsze niż 8 tygodni.
•
Za każdym razem są wykonane badania laboratoryjne i przeprowadzone badanie lekarskie
PRZECIWSKAZANIA
Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi jest
przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę
na stałe lub względne, dyskwalifikujące ją czasowo.
Przeciwwskazania dyskwalifikujące krwiodawcę na stałe to:
•
choroby serca i naczyń krwionośnych,
•
przewlekłe choroby układu oddechowego, moczowego (z wyjątkiem kamicy
nerkowej),
•
choroby przemiany materii i zaburzenia wydzielania gruczołów wewnętrznych,
•
choroby układu nerwowego,
•
przewlekłe choroby skóry (łuszczyca),
•
przebyte nowotwory,
•
choroby krwi,
•
przechorowana żółtaczka zakaźna,
•
kiła.
Krwi nie mogą oddawać również osoby przynależące do grupy wysokiego ryzyka zakażenia
się wirusem HIV, HBV.
Inne przeciwwskazania dyskwalifikują jedynie na pewien okres czasu, dłuższy bądź krótszy,
zależny od przyczyny dyskwalifikacji, np:
•
zabiegi operacyjne,
•
inwazyjne badania diagnostyczne(gastroskopia, kolonoskopia),
•
wykonany tatuaż lub przekłucie uszu lub innej części ciała,
•
przeziębienie, opryszczka, ostre choroby skóry,
•
przyjmowanie leków (oprócz witamin, leków antykoncepcyjnych i przyjmowanych
w okresie klimakterium),
•
niski ciężar ciała (poniżej 50 kg),
•
ciąża, okres poporodowy i laktacji,
•
okres miesiączkowania, krew można oddać 3 dni po ostatnim dniu miesiączki.
Download