Znieczulenie nasiękowe i przewodowe

advertisement
Rola premedykacji przed
zabiegiem stomatologicznym
opracował Łukasz Kowalkowski
Premedykacja
 Psychiczne
i farmakologiczne
pacjenta przed:




przygotowanie
zabiegiem,
operacją,
inwazyjnym badaniem diagnostycznym
znieczuleniem.
 Cel:





uspokojenie pacjenta (zmniejszenie napięcia i pobudzenia),
wyeliminowanie lęku,
zmniejszenie wrażliwości na ból,
osłabienie odruchów,
zmniejszenie obrzęku pozabiegowego.
Wskazania
 Choroby organiczne
 nadczynność tarczycy
 choroba Basedowa
 Choroby psychiczne
 depresja,
 schizofrenia,
 stany lękowe
 Choroby układu nerwowego
 padaczka,
 nerwice,
 Duże napięcie wegetatywne (dzieci)
Stosowane leki:
 Uspokajające
 P/lękowe
 P/bólowe
Leki uspokajające (Seditiva)
 Działanie tłumiące na OUN
 Powodowanie uspokojenia
 Ułatwienie zaśnięcia
 Stosowane:
 Sole bromu
 Leki pochodzenia roślinnego
Sole bromu
 Bromki:
 amonu,
 wapnia,
 potasu,
 sodu – Solutio Erlenmeyeri
 Stosowane: ok. łyżki stołowej ~30-60 minut
przed zabiegiem
Leki pochodzenia roślinnego
 Uzyskiwane np. z:



kozłka lekarskiego,
passiflory,
głogu.
 Gotowe preparaty to np.:




Melised,
Persen,
Neospasmina,
Nervosan
 Stosowane: ~15-30 kropli na 30-60 minut przed
zabiegiem.
Leki przeciwlękowe (Axioliticum)
 Działanie:
 P/lękowe
 Kojące
 Nasenne
 P/agresywne
 Wywoływanie niepamięci wstecznej
 Łagodzenie odruchu wymiotnego i nudności
Leki przeciwlękowe c. d.
 Najczęściej stosowane - benzodiazepiny:
 diazepam, klorazepat (szybki efekt);
 lorazepam, oksazepam (efekt wolniejszy).
 Przeciwwskazania:
 Ciąża (I trymestr, okres okołoporodowy),
 Choroby wątroby (marskość),
 Hipoalbuminemia,
 Stan po spożyciu alkoholu – ryzyko zgonu!
Leki przeciwlękowe c. d.
 Inne - pochodne difenylometanu:
 Hydroksyzyna
 Przeciwwskazania:
 wzmocnienie działania alkoholu i leków
(p/zakrzepowych – kumaryny, p/depresyjnych,
antyhistaminowych),
 jaskra,
 przerost gruczołu krokowego,
 porfiria.
Leki przeciwbólowe (Analgetica)
 NLPB i NLPZ, głównie:
 Mefacit (p/wskazany u cukrzyków)
 Diklofenak
 Ibuprofen
 Paracetamol (lek z wyboru przy hemofilii i leczeniu
antykoagulacyjnym)
 Aspiryna
Plan leczenia
 Dzień przed zabiegiem:
 leki uspokajające,
 leki p/lękowe.
 W dniu zabiegu:
 benzodiazepiny,
 leki przeciwbólowe (w tym z grupy narkotycznych jak
fortral, dolargan; nigdy morfina).
Neuroleptoanalgezja (NLA, rozszerzona
premedykacja)
 Pacjent:
 nie odczuwa bólu i lęku,
 jest uspokojony psychicznie i ruchowo,
 jest
pozbawiony emocji i obojętny na bodźce
zewnętrzne,
 zachowuje świadomość i utrzymuje logiczny kontakt.
 NLA
uzyskuje
zastosowaniu:
o
o
się
po
jednoczesnym
narkotycznego leku przeciwbólowego,
neuroleptyku – haloperidol, chlorpromazyna (lub
benzodwuazepiny – trankanalgezja, albo barbituranu)
 Przykładowy lek: talamonal
Bibliografia
 Janiec W, Krupińska J, Farmakologia
podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa
2005; ISBN: 83-200-3168-0
 Rajtar-Cynke G, Farmakologia. Lublin 2002;
ISBN: 83-88063-87-1
Download