Wydział Wojskowo

advertisement
WWL- FARMAKOLOGIA 2016/2017r - /20 seminariów/
a/ Receptura

przedstawienie przepisów prawnych regulujących zasady zapisywania leków;

omówienie podstawowych pojęć związanych z recepturą;

podanie zasad zapisywania leków gotowych (oficynalnych) i recepturowych
(magistralnych);
1.
Zapisywanie proszków, tabletek: drażetek; kapsułek; granulatów oraz
preparatów „gotowych”
2.
Zapisywanie czopków, wlewów doodbytniczych, maści, kremów, past i
mazideł; roztworów leczniczych, aerosoli; płynów do wstrzyknięć; zawiesin, emulsji,
kropli.
3.
Zapisywania systemów terapeutycznych. Zapisywania ziół i preparatów z nich
uzyskiwanych. Omówienie niezgodności recepturowych.
Zaliczenie nr 1
b/ Farmakologia szczegółowa leków
podczas każdego seminarium odbędzie się:

przedstawienie grupy leków z ich mechanizmami działania, wskazaniami,
przeciwwskazaniami, objawami niepożądanymi, interakcjami i dawkowaniem;

przedyskutowanie doboru -leku z omawianej grupy- do podanej sytuacji klinicznej;

wystawienie recepty na omawiane preparaty
Leki
uspakajające
i
nasenne:
barbiturany,
niebenzodiazepinowe leki nasenne. Leki p/padaczkowe
1.
benzodiazepiny,
Leki przeciwdepresyjne: trójpierścieniowe leki p/depresyjne. SSRI
Neuroleptyki klasyczne i atypowe
Leki psychostymulujace- praca własna
studentów
2.
Strategia walki z bólem cz I . Drabina analgetyczna wg WHO. Koanalgetyki.
Farmakologia nieopioidowych leków przeciwbólowych w tym niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ). Bezpieczeństwo stosowania NLPZ .
3.
Strategia walki z bólem cz II. Tzw. słabe opioidy i opioidowe leki
przeciwbólowe
4.
Zaliczenie nr 2
5.
Leki wpływające na układ autonomiczny - część I- układ przywspółczulny. Leki
cholinomimetyczne o działaniu bezpośrednim i pośrednim. Leki cholinolityczne
Leki wpływające na układ autonomiczny – część II -układ współczulny –
leki alfa adrenomimetyczne działające ogólnie i miejscowo i alfa adrenolitycznie
(selektywne α 1- adrenolityki).
6.
Leki wpływające na układ autonomiczny – część III
adrenomimetyczne i adrenolityczne.
7.
Leki beta
Leki stosowane w leczeniu alergii i chorób układu oddechowego . Leki
p/histaminowe I i II generacji. Glikokortykosteroidy Repetytorium z leków
wziewnych stosowanych w schorzeniach dróg oddechowych ( beta 2 mimetyki i leki
cholinolityczne). Leki przeciwkaszlowe – repetytorium. Praca własna studentów:
kromony. leki p/leukotrienowe, mukolityki, sekretolityki, teofilina i inne inhibitory
fosfodiesterazy I-IV
8.
Leki działające na krew. Leki antyagregacyjne; przeciwkrzepliwe,
fibrynolityczne . Praca własna studentów :Leki zwiększające krzepliwość. Preparaty
kwasu foliowego, witaminy B12 , żelaza. Erytropoetyna.
9.
Zaliczenie 2.
Koniec semestru jesienno- zimowego
Leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej. Leki układu reninaangiotensyna-aldosteron: inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (IKA), leki
blokujące receptor angiotensyny (sartany), inhibitory reniny
10.
Leki moczopędne: diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne, diuretyki pętlowe i
oszczędzające potas. Leki działające inotropowo dodatnio glikozydy naparstnicy,
katecholaminy (repetytorium), inhibitory fosfodiesterazy. Omówienie wytyczne ESC
dotyczących farmakologicznego leczenia przewlekłej niewydolności serca.
11.
Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca – azotany, leki blokujące
kanały wapniowe , repetytorium z beta -blokerów . Omówienie aktualnych
12.
wytycznych leczenia przewlekłej choroby wieńcowej. Leki antyarytmiczne. Praca
własna studentów: leki hipolipemizujace
Zaliczenie 3
Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego. Farmakoterapia
choroby wrzodowej. Leki p/wymiotne, przeciwbiegunkowe, przeczyszczające. Praca
własna studentów: leki spazmolityczne. żółciopędne, żółciotwórcze, stosowane w
chorobach trzustki.
13.
Farmakologia antybiotyków: Część I – podział, działanie wskazania, objawy
niepożądane. Wskazania do profilaktycznego podania. Ograniczenia stosowania w
ciąży
14.
15.
Farmakologia antybiotyków : Część II – antybiotyki cd.
Leki p/grzybicze -praca własna studentów
16.
III
Farmakologia leków antybiotyków i innych leków p/bakteryjnych : Część
17.
Leki stosowane w terapii cukrzycy. Insuliny); doustne leki p/cukrzycowe:
metformina, pochodne sulfonylomocznika, inhibitory alfa-glukozydaz oraz
tiazolidynodiony, leki inkretynowe i inhibitory SGLT-2
Zaliczenie 5.

W ramach pracy własnej studenci maja podane zagadnienia do samodzielnego
opracowania. Problemy uznane przez studentów za ciekawe i godne omówienia w
szerszym gronie / np. nowe leki , poszukiwanie nowych mechanizmów działania
dotychczasowych leków, omówienie praktycznego wykorzystania leków/ mogą być
przez nich przedstawione w formie krótkiej prezentacji.
Download