Ekogospodarstwa nie mogą specjalizować się wyłącznie w uprawie

advertisement
Ekogospodarstwa nie mogą specjalizować się wyłącznie w uprawie roślin bądź hodowli, stosowanie monokultur jest
wykluczone. Rośliny są spożywane przez zwierzęta, a te przetwarzają pożywienie w nawóz i cykl się zamyka, tworząc
zamknięty obieg materii organicznej. Ekorolnictwo opiera się m. in. na bioróżnorodności, naturalnej aktywności gleby,
cyklach biologicznych. Zwierzęta stanowią integralną część gospodarstwa ekologicznego. Prowadzenie chowu
zwierząt w gospodarstwach nie posiadających użytków rolnych nie jest dozwolone. Wszelkie zabiegi dotyczące
zdrowia zwierząt powinny być ukierunkowane przede wszystkim na profilaktykę, w której zabronione jest stosowanie
chemicznie syntetyzowanych leków weterynaryjnych (leków alopatycznych) i antybiotyków. W przypadku
zachorowania zwierząt zaleca się wykorzystanie w leczeniu ekstraktów roślinnych (z wyjątkiem antybiotyków),
esencji, preparatów homeopatycznych i mikroelementów. W razie konieczności (ratowania życia lub ulżenia
w cierpieniu) zezwala się na użycie leków konwencjonalnych pod kontrolą weterynarza.
Opracowanie i fot.: D. Dobrowolska
Download