prezentacja

advertisement
Nadwagi
–
umiarkowane
nagromadzenie
tkanki
tłuszczowej
przekraczające
optymalne ilości
zdrowotne.
Bulimii
–
zaburzenie
odżywiania
charakteryzujące
się napadami
objadania się , po
których występują
zachowania
wywołujące
wymioty.
Otyłości
–
zaawansowane
nagromadzenie
tkanki
tłuszczowej
przekraczające
optymalne ilości
zdrowotne.
Anoreksji
–
zaburzenie
odżywiania
polegające na
celowej utracie wagi
wywołanej i
podtrzymywanej
przez osobę chorą.
Rolnictwo
ekologiczne, ekorolnictwo
–
alternatywny dla rolnictwa konwencjonalnego
system gospodarowania, który poprzez
stosowanie środków naturalnych,
nieprzetworzonych technologicznie pozwala
produkować produkty rolnicze – żywność
ekologiczną.
• Ma ogromne walory zdrowotne i
biologiczne
• Dużo witamin oraz składników
mineralnych
• Metody produkcji są przyjazne
środowisku
• Zawiera dużo mniej metali ciężkich,
azotanów i pozostałości pestycydów.
 Utrzymywanie żyzności gleby przez nawozy organiczne
 Rezygnacja z antybiotyków
 Korzystanie z alternatywnych źródeł energii
 Rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin i nawozów
mineralnych
 Dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie ( brak
pestycydów, antybiotyków i hormonów w glebie i żywności )
• Wytwarzanie żywnoœ
ści o wysokich walorach
odżywczych, w dostatecznej ilośœ
ci.
• Utrzymanie oraz podwyższanie trwałej żyznośœ
ci gleby
• Stosowanie materiałów substancji nadających się do
wielokrotnego wykorzystania lub użytecznego
przetworzenia (recykling), w gospodarstwie lub poza
nim.
• Zapewnienie zwierzętom gospodarskim warunków
zgodnych z potrzebami bytowymi poszczególnych
gatunków.
• Unikanie jakichkolwiek form skażenia i
zanieczyszczenia śœrodowiska (w następstwie działalnośœ
ci
rolniczej)
• Zwrócenie uwagi na pozaprodukcyjne aspekty
gospodarowania rolniczego: ekologiczne i społeczne
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards