Stosowanie antybiotyków u dzieci - Urząd Rejestracji Produktów

advertisement
Program konferencji prasowej
Stosowanie antybiotyków u dzieci
Zorganizowanej w przededniu rozpoczęcia
Pierwszego Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii
Konferencja odbędzie się
3 listopada 2015 r. (wtorek) o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu, przy Al. Jerozolimskich 181C w Warszawie
(wejście: bud. B; Centrum konferencyjne Adgar- Event Room)
12.00-12.10
Wprowadzenie
Rejestracja antybiotyków, ich skuteczność, bezpieczeństwo; zgłaszanie
działań niepożądanych
Grzegorz Cessak
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (URPL,WM i PB)
Członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency;
EMA)
12.10-12.20
Założenia Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach WHO
Dr Paulina Miśkiewicz
Dyrektor Biura Krajowego WHO W Polsce
12.20-12.40
Stosowanie antybiotyków u dzieci
Prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Konsultant Krajowy dziedzinie pediatrii
Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP)
w Warszawie
Członek zespołu ekspertów ds. szczepień przy Ministrze Zdrowia
Od 12.40
Pytania dziennikarzy; dyskusja
URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH
I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 492-11-00, fax. +48 22 492 11 09
Download