Produkty biobójcze w służbie bezpieczeństwa żywności

advertisement
„Produkty biobójcze w służbie bezpieczeństwa żywności”
25 czerwca 2015
Sala konferencyjna w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Aleje Jerozolimskie 181 C, Warszawa
AGENDA
9.00 – 10.00
Rejestracja uczestników
Otwarcie spotkania
10.00 – 10.15
Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Marek Posobkiewicz – p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego
Barbara Jaworska-Łuczak – Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 11.45
11.45 - 12.15
12.15 - 12.45
12.45 - 13.15
13.15 - 13.45
13.45 - 14.45
Rola i zadania Polskiego Punktu Koordynacyjnego w dziedzinie
bezpieczeństwa żywności – dr Iwona Wiśniewska, Główny Inspektorat
Sanitarny
Bezpieczeństwo Żywności - dr Paulina Miśkiewicz, Dyrektor Biura WHO w
Polsce
Residues of chemicals in food – dr Anja Friel, Pesticide Unit, European
Food Safety Agency
Produkty biobójcze zastosowanie w przemyśle spożywczym – Barbara
Jaworska-Łuczak, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
Przerwa kawowa
Pozostałości produktów biobójczych w żywności – ocena ryzyka – prof.
Jan K. Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy
Zakład Higieny
Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością – dr Elżbieta
Buchmiet Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
Pogranicze pomiędzy środkami ochrony roślin a produktami biobójczymi –
dr Agnieszka Baranowska-Morek, Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Lunch
14.45 - 15.15
Dezynfekcja wody – dr Dorota Maziarka, Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
15.15 - 15.45
Dezynfekcja weterynaryjna – dr Marek Lipiec, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
15.45 - 16.15
Dezynfekcja w produkcji żywności – dr Marek Juszczuk, Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Download