Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków

advertisement
Kurs specjalizacyjny
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków
dla specjalizujących się w mikrobiologii medycznej (diagności laboratoryjni)
Termin kursu: 1 - 2 lipca 2013 r.
Kierownik kursu: prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
Rodzaj zajęć i liczba godzin: 16 godz. (12 godz. wykładów, 3 godz. ćwiczeń, 1 godz. zaliczenie)
1.07.2013, Poniedziałek
Zakażenia odlekowe (1h). Wymagania mikrobiologiczne dla
produktów leczniczych i wyrobów medycznych (1h)
Mikrobiologiczna kontrola procesu i warunków wytwarzania leków (2h)
11.15-14.15 Wytwarzanie jałowych produktów leczniczych i ich kontrola (1h)
Kontrola czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych – metody badania (2h)
Mikrobiologiczna kontrola skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej (1h)
8.00-11.00
2.07.2013, Wtorek
Walidacja badań mikrobiologicznych, ocena przydatności metod (1,5h)
Oznaczanie aktywności antybiotyków metodami mikrobiologicznymi (0,5h)
Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej antyseptyków (0,5h)
Ocena poziomu endotoksyn bakteryjnych w produktach leczniczych (0,5h)
Wyniki badań mikrobiologicznych i ich ocena (1h)
11.15-13.30 Odczyt i interpretacja wyników: badanie jałowości, badanie czystości
mikrobiologicznej, test konserwacji, obciążenie wyrobów przed sterylizacją
(3h - ćwiczenia)
13.45-14.30 Kolokwium zaliczeniowe
8.00-11.00
Kurs odbędzie się w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii PUM, al. Powstańców
Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel.: 91-466-1672 oraz w WSSE w Szczecinie
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza zgłoszenia na kurs i dostarczenie go
pocztą (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Studium Kształcenia Podyplomowego, ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin), faksem (tel./faks 91 48 00 870, 91 48 00 873) lub e-mailem:
[email protected]
Kurs jest bezpłatny dla osób odbywających specjalizację na PUM.
Download