wydrukuj podstronę do PDF

advertisement
Leki bez recepty "znikną" ze sklepów i stacji paliw? Walka
toczy się o blisko 400 mln zł
data aktualizacji: 2017.01.23
Polski Związek Producentów Leków bez Recepty PASMI oraz branżowe organizacje
handlowe takie jak POHiD, PIH i FPH liczą na to, że Ministerstwo Zdrowia wycofa się z
części proponowanych zmian w przepisach regulujących sprzedaż produktów leczniczych w
placówkach pozaaptecznych (rynek warty dziś ok. 394 mln zł). Ich zdaniem przygotowane
przez resort regulacje będą niekorzystne nie tylko dla producentów i handlu, ale również
dla konsumentów.
- Wprowadzenie projektowanego przez Ministerstwo Zdrowia Rozporządzenia może doprowadzić do
zamknięcia sprzedaży pozaaptecznej leków, mimo ustawowej możliwości jej prowadzenia, w związku
z przeszkodami faktycznymi, pozornie służącymi pacjentom. Rzeczywistym skutkiem będzie
uniemożliwienie dostępu do leków „pierwszej potrzeby” dla prawie 50 proc. polskiego społeczeństwa
w małych miejscowościach i na terenach wiejskich, gdzie dostęp do aptek jest ograniczony zasięgiem
geograficznym, jak również dniami wolnymi od pracy i godzinami nocnymi - twierdzą przedstawiciele
PASMI.
Jak uważa Ewa Jankowska, prezes PASMI, wprowadzenie proponowanych przez Ministerstwo
Zdrowia zmian w projekcie rozporządzenia doprowadzi do sytuacji, w której wytwórcy nie zdążą
przeprowadzić niezbędnych zmian rejestracyjnych, jak również zmian technologicznych w procesie
produkcji. - Taki stan rzeczy przełoży się na dostępność leków w sklepach ogólnodostępnych oraz na
stacjach benzynowych – uważa Jankowska.
PASMI i branżowe organizacje handlowe apelują do Ministerstwa Zdrowia m.in. o utrzymanie w
pozaaptecznej sprzedaży detalicznej produktów leczniczych spełniających dotychczasowe kryteria do
czasu wygaśnięcia ich terminu ważności oraz o uwzględnienie w przepisach przejściowych
producentów i hurtowni, przez zapewnienie co najmniej 6-miesięcznego okresu na wprowadzanie do
obrotu produktów spełniających dotychczasowe kryteria.
Organizacja zrzeszająca producentów leków bez recepty chce także pozostawienia na liście grup
terapeutycznych leków stosowanych w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego oraz leków
stosowanych miejscowo w bólach stawów i mięśni, pozostawienia dawki paracetamolu i kwasu
acetylosalicylowego na poziomie 500 mg, oraz utrzymania dotychczas dopuszczonych substancji
stosowanych w stanach zapalnych i bólu gardła.
W odpowiedzi na plany Ministerstwa Zdrowia, PASMI proponuje także ujednolicenie dopuszczalnych
maksymalnych wielkości opakowań dla poszczególnych kategorii leków, w sposób uwzględniający
bezpieczeństwo stosowania i doraźność terapii, a także techniczne i produkcyjne możliwości
wytwórców. W przypadku leków przeciwbólowych i przeciwalergicznych miałby obowiązywać limit
10 sztuk leku w opakowaniu, w przypadku leków na gardło, na zgagę i nadkwaśność i leków
przeciwbiegunkowych limitem miałoby być 12 sztuk, a jeśli chodzi o nikotynową terapię zastępczą maksymalnie 30 sztuk w opakowaniu.
Szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Renata Juszkiewicz, podkreśla, że projekt
przygotowany przez resort zdrowia zakłada "bardzo ostrą interwencję w nasz kanał dystrybucji,
eliminując 90 proc. produktów leczniczych z obecnie dostępnych na półkach sklepów". Ustawodawca nie przedstawił uzasadnienia tak restrykcyjnego podejścia do naszego kanału
dystrybucji. Proponowane rozwiązania w znaczny sposób ograniczą dostęp do produktów
leczniczych pierwszej pomocy, co będzie szczególnie dotkliwe dla osób starszych i żyjących na
terenach mniej zurbanizowanych. Ponadto spodziewany wzrost cen produktów leczniczych uderzy w
osoby najuboższe - twierdzi Juszkiewicz.
Prezes POHiD-u komentuje także, iż proponowane rozwiązania są dla organizacji niezrozumiałe,
gdyż "dostęp do leków konsumentom, którzy w przypadku wystąpienia nagłego bólu, czy zwykłego
przeziębienia pierwsze kroki kierują do najbliższego sklepu".
Projektowaną regulację komentuje również Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby
Handlu. - Jeżeli projekt rozporządzenia wejdzie w tej formie w życie, znacząco utrudni wszystkim
Polakom, a szczególnie tym mieszkającym na wsi i w mniejszych miejscowościach, dostęp do
doraźnej pomocy medycznej oraz zwiększy jej koszty. Dostęp do leków w sklepach odgrywa ważną
rolę dla społeczeństwa, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach.
Aktualny projekt odpowiada jedynie na postulaty Naczelnej Izby Aptekarskiej, a pomija te zgłaszane
przez inne środowiska, m.in. przez Polską Izbę Handlu. Będziemy jednak nadal interweniować w tej
sprawie - zapowiada Ptaszyński.
Proponowane zmiany w prawie krytykowane są również przez Roberta Krzaka, prezesa Forum
Polskiego Handlu. - Postrzegamy postulowane zmiany jako jeszcze jedną regulację „antyhandlową”, z
którą przychodzi nam się zmierzyć. Doprowadzi ona do ograniczenia wartości sprzedaży detalicznej,
w największym stopniu w niedużych sklepach zarządzanych rodzinnie, w mniejszych
miejscowościach. Trudno jest nam zrozumieć potrzebę „wyregulowania” handlu przepisami z
pominięciem interesu klientów - komentuje Krzak.
Przeciwko rozwiązaniom zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia protestują także m.in. Polska
Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polska Izba Paliw Płynnych oraz Krajowa Rada Izb
Rolniczych.
Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/leki-bez-recepty-znikna-ze-sklepow-i-stacji-paliw-,10348
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards