Rodzaje substancji leczniczych

advertisement
Rodzaje substancji leczniczych
-
klasyfikacja substancji leczniczych,
leki neutralizujące nadkwasotę,
leki na dolegliwości żołądkowe
leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Substancje lecznicze i leki
Substancje lecznicze – pierwiastki lub związki
chemiczne modyfikujące czynności organizmu
w celu zapobieżenia chorobie lub jej
wyleczenia.
Substancje lecznicze niszczą drobnoustroje
chorobotwórcze (bakterie, grzyby, wirusy,
pasożyty zwierzęce).
Leki – mieszaniny substancji leczniczej
i substancji pomocniczych (nadających smak,
barwę, formę).
Klasyfikacja substancji leczniczych
Podział substancji leczniczych ze względu na efekt działania
Eliminujące objawy choroby
Eliminujące przyczyny
choroby
 Przeciwbólowe
 Przeciwbakteryjne,
 Przeciwgorączkowe,
 Przeciwwirusowe,
 Neutralizujące
 Przeciwgrzybiczne,
 Nasenne
 Przeciwpasożytnicze,
 Uzupełniające niedobory
(witamin, minerałów,
hormonów, enzymów,
 Wiążące toksyny
(substancje trujące)
Klasyfikacja substancji leczniczych
Podział substancji leczniczych ze względu na metody otrzymywania
Naturalne
 Otrzymywane
metodami
fizycznymi
(ekstrakty)
z organów
roślinnych
(np. chinina),
zwierzęcych
(np. tran, insulina),
minerałów.
Półsyntetyczne
Syntetyczne
 Otrzymywane
 Otrzymywane
z substancji
z substancji
naturalnych, które
nie mających
poddaje się
właściwości
procesom
leczniczych,
chemicznym
(np aspiryna) jest
(np. ampicylina) jest
zmodyfikowanym
zmodyfikowaną
kwasem salicylowym
penicyliną
(ester kwasu
wytwarzaną przez
etanowego i kwasu
grzyby rodzaju
salicylowego
Penicillium,
występującego
w korze wierzby).
Formy leków (postać)
 roztwory do iniekcji (zastrzyków)
 roztwory wodne lub alkoholowe, olejowe
 syropy,
 zawiesiny,
 żele,
 granulat,
 tabletki
 kapsułki
 czopki
 aerozole
 emulsje (kremy, maści)
Leki neutralizujące nadmiar kwasów
żołądkowych
 Ścianki żołądka wydzielają od 2,5 do 3dm3 kwasu
chlorowodorowego [HCl(aq)],
 pH treści żołądka wynosi 1,0 – 1,5.
 Objawem nadczynności jest uczucie kwaśnego smaku, pieczenie
w gardle i przełyku (zgaga)
 Aktywnym składnikiem leków są związki chemiczne: Ca, Al,
Mg, Na. Ich działanie polega na reakcji zobojętnienia:
H+ + OH-  H2O
 NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O
 Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O
 CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O
 Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O
 Hamowanie wydzielania kwasu powodują leki zawierające
ranitydynę.
Leki na dolegliwości żołądkowe
(zatrucia układu pokarmowego)
Węgiel leczniczy (węgiel aktywny,
aktywowany), łączna powierzchnia 1g węgla
wynosi od 400 – 1500m2
Na jego powierzchni następuje adsorpcja
substancji toksycznych
Cząsteczki węgla z zaadsorbowanymi
toksynami nie wchłaniają się z układu
pokarmowego i są wydalane z organizmu
Uboczne działanie – adsorpcji ulegają również
substancje nieszkodliwe.
Węgiel aktywny (aktywowany)
Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Kwas acetylosalicylowy
(składnik aspiryny, polopiryny)
Kwas acetylosalicylowy
 Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy a także przeciwzakrzepowy
 Blokuje powstawania przekaźników (zw. chemicznych) biorących
udział w przekazywaniu bólu
 Blokuje powstawanie związków chemicznych powodujących wzrost
temperatury ciała
 Ogranicza sklejania się płytek krwi, czyli ogranicza jej krzepnięcie
(nadużywanie może doprowadzić do krwotoków)
Download