Uploaded by User1859

Rodzaje substancji leczniczych

advertisement
Rodzaje substancji leczniczych
mieszaniny substancji leczniczej i
substancji pomocniczych
(nadających smak, barwę, formę).
Leki
TREY
research
2
Substancje lecznicze
pierwiastki lub związki chemiczne
modyfikujące czynności organizmu
w celu zapobieżenia chorobie lub jej
wyleczenia. Substancje lecznicze
niszczą drobnoustroje
chorobotwórcze (bakterie, grzyby,
wirusy, pasożyty zwierzęce).
TREY
research
3
Klasyfikacja substancji leczniczych
Ze względu na efekt działania
TREY
research
4
Klasyfikacja substancji leczniczych
Ze względu na metodę otrzymywania
TREY
research
5
Formy leków (postacie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
roztwory wodne lub alkoholowe,
olejowe
syropy,
zawiesiny,
żele,
granulat,
tabletki
kapsułki
czopki
aerozole
emulsje (kremy, maści)
TREY
research
6
Ścianki żołądka wydzielają od 2,5 do
3dm3 kwasu chlorowodorowego
[HCl(aq)],pH treści żołądka wynosi 1,0 –
1,5.Objawem nadczynności jest uczucie
kwaśnego smaku, pieczenie w gardle i
przełyku (zgaga)Aktywnym
składnikiem leków są związki
chemiczne: Ca, Al, Mg, Na.
Ich działanie polega na reakcji
zobojętnienia:
wydzielania kwasu powodują leki
zawierające ranitydynę.
Leki neutralizujące nadmiar
kwasów żołądkowych
Ranitydyna(ranitidine) –lek hamujący wydzielanie kwasu solnego
przezkomórki okładzinowe żołądka. Jest stosowany głównie w
terapii choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
TREY
research
7
WĘGIEL LECZNICZY
określany też medycznym jest rodzajem
aktywowanego węgla drzewnego. Jest środkiem
o silnych właściwościach adsorbujących i
osłaniających. Po spożyciu wiąże on substancje
znajdujące się w przewodzie pokarmowym, które
wzmagają czynność ruchową jelit, a co za tym
idzie skutkują przedostaniem się wody do światła
jelit i w efekcie biegunkę. Ponadto, udowodniono
naukowo, że węgiel powoduje usunięcie z
organizmu substancji takich jak: toksyny
bakteryjne, bakterie, produkty gnilne, gazy
jelitowe, które są przyczyną wystąpienia
powyższego schorzenia. Pokrywa błonę śluzową
przewodu pokarmowego mocno przylegającą
warstwą, dzięki czemu chroni ją przed
drażniącym działaniem składników
pokarmowych.
Leki na dolegliwości żołądkowe
(zatrucia układu pokarmowego)
TREY
research
8
KWAS acetylosalicylowy
Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy a także
przeciwzakrzepowy. Blokuje powstawania
przekaźników (zw. chemicznych) biorących
udział w przekazywaniu bólu. Blokuje
powstawanie związków chemicznych
powodujących wzrost temperatury ciała.
Ogranicza sklejania się płytek krwi, czyli
ogranicza jej krzepnięcie (nadużywanie może
doprowadzić do krwotoków)
Leki przeciwbólowe
przeciwgorączkowe
TREY
research
9
Praca domowa
test wyboru 5 zadań
Termin 11-05-2020
Download