Aspiryna (i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne) mogą chronić

advertisement
Aspiryna (i inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne) mogą chronić
przed rakiem żołądka!
Hipermetylacja promotora genu CDH1 (związanego z występowaniem raka
żołądka) może być spowodowana m.in. wiekiem, zakażeniem EBV czy obecną u
większości populacji bakterią Helicobacter pylori i jest najczęstszym
mechanizmem epigenetycznym wyciszania ekspresji E-kadheryny w komórkach
raka żołądka. Gen ten jest też dobrym markerem globalnej hipermetylacji genów
w nabłonku żołądka.
Z naszych badań wynika, że tego typu wyciszanie ekspresji białek kodowanych
przez geny supresorowe jest zjawiskiem występującym aż w 58% polskich
sporadycznych raków żołądka.
W ostatnich latach pojawiło się sporo doniesień o dość skutecznej supresji tego
mechanizmu epigenetycznego za pomocą niesteroidowych leków
przeciwzapalnych.
Na wszelki wypadek my sięgamy po aspirynę
Data publikacji: 18.06.2010r.
Download