GASTROSKOPIA Ankieta przed badaniem

advertisement
GASTROSKOPIA
Ankieta przed badaniem
Gastroskopia badanie żołądka wykonywane giętkim wziernikiem. Jest
najskuteczniejszym i najlepszym badaniem oceniającym żołądek, przełyk
i dwunastnicę. Pełne badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy nazywa się
panenedoskopia. Jest dokładniejsze od RTG żołądka i dwunastnicy, czy
USG, które nie ma zastosowania w diagnostyce chorób żołądka.
Do badania kwalifikują się pacjenci u których na podstawie skarg pacjenta
i badania fizykalnego i ewentualnie wykonanych badań dodatkowych/RTG,
USG/ podejrzewamy chorobę w obrębie przełyku, żołądka i
dwunastnicy.Oprócz dokładnej oceny błony śluzowej przełyku, żołądka i
dwunastnicy, stwierdzić można
ewentualne
odmienności czy
nieprawidłowości.
W
budowie
anatomicznej
przełyku,
żołądka
i dwunastnicy, stwierdzić czy jest np. zapalenie błony śluzowej , choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy, można stwierdzić także istnienie polipów
czy innych zmian patologicznych.
Ważne jest także to, że w czasie badania można pobrać wycinki do oceny
histopatologicznej stwierdzonych zmian i do oceny czy jest zakażenie
helikobacter pylori/bakterią odpowiedzialną w większości przypadków za
występowanie
choroby
wrzodowej
dwunastnicy,
w mniejszym stopniu wrzodów żołądka, odpowiedzialnej również za
powstawanie - w okresie wieloletnim - stanów rakowych żołądka/.
W trakcie gastroskopii oprócz samej diagnostyki można za pomocą
odpowiednich akcesoriów usunąć część stwierdzanych zmian/ np.polipy/.
Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej na lewym boku, jest
bezbolesne, pacjent w dniu badania powinien być na czczo.
W trakcie badania występuje odruch odkrztuszania , który można
opanować przez głębokie oddychanie.
Możliwe
powikłania
zdarzają
się
b.
rzadko:
-przedziurawienie
szczególnie
przełyku
-ok
0,35
badań
-zaostrzenie istniejących chorób, szczególnie ze strony układu krążenia
i
oddechowego,
padaczki.
W skrajnych przypadkach może dość do zatrzymania akcji serca.
Celem ograniczenia możliwości wystąpienia ew. powikłań i dla możliwie
pełnego bezpieczeństwa pacjenta wskazane jest poinformowanie osoby
wykonującej badania o istniejących chorobach szczególnie w zakresie
układu krążenia, oddechowego, nerwowego,
/padaczki/.
W związku z tym proszę o odpowiedź na
poniższe pytania:
1.Czy jest u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawień- np. po
skaleczeniach , usunięciach zębów i urazach- sińców itp., czy nie jest
Pani/Pan chora na hemofilię i inne choroby krwi?
----------------------------------------------------------------------------2. Czy występują u Pani/Pana uczulenia na leki, pokarmy i jakiekolwiek
inne substancje
----------------------------------------------------------------------------3.Czy stosuje pani/Pan leki przeciwkrzepliwe-aspiryna, warfin, pradaxę,
acenokumarol i inne leki przeciwzakrzepowe.
----------------------------------------------------------------------------Postępowanie po badaniu:
Ponieważ do badania stosuje się miejscowe znieczulenie ,upośledzające
czynność przełykania, nie powinno się przez około pół godziny spożywać
płynów i pokarmów. Przy pobieraniu wycinków -co jest standardowym
postępowaniem należy wstrzymać się od spożywania pokarmów i
płynów, szczególnie ciepłych, przez ok 4 godziny.
Download