Krwawienia z owrzodzeń żołądka i dwunastnicy w materiale II

advertisement
Krwawienia z owrzodzeń żołądka i dwunastnicy w materiale II Katedry Chirurgii UJ CM
Wpisany przez Szymon Pietruszka
Autorzy: Katarzyna Brodowska, Katarzyna Kamińska, Katarzyna Uliasz, Paulina Juszczyk
Opiekun pracy: dr n. med. M. Winiarski
Wyróżnienia
Wyróżnienie na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków
2007
Cel pracy
Celem pracy była ocena przebiegu krwawienia z wrzodów żołądka i dwunastnicy.
Materiały i metody
Do pracy włączono 173 chorych hospitalizowanych w II Katedrze Chirurgii UJ CM z powodu
krwawienia z wrzodu żołądku lub dwunastnicy (95 chorych z owrzodzeniem dwunastnicy i 78 z
owrzodzeniem żołądka). Wśród nich 31,5% stanowiły kobiety, a 68,5% mężczyźni. Średnia
wieku dla całej grupy wynosiła 60 lat. 44.5% chorych stanowili pacjenci powyżej 65 roku życia.
Analizowano intensywność krwawienia ocenianą skalą Forresta, obecność infekcji H.pylori,
częstość nawrotu krwawienia, konieczność operacji i zgony.
Wyniki
Wśród chorych z owrzodzeniem żołądka intensywność krwawienia oceniana skalą Forresta
prezentowała się następująco: stopień Ia 11% chorych, stopień Ib 31%, stopień IIa 20%,
stopień IIb 28%, stopień III 10%. Wśród chorych z owrzodzeniem dwunastnicy stopień Ia
wystąpił u 11% chorych, Ib u 40%, IIa u14%, IIb u 18% i stopień III- 17%. Częstość nawrotów
krwawienia u chorych z wrzodem żołądka wyniosła 29%, a u chorych z wrzodem dwunastnicy
23%. Infekcja H.pylori wystąpiła u 93.2% chorych z owrzodzeniem dwunastnicy i 74.4% u
chorych z wrzodem żołądka. 5 chorych z wrzodem żołądka (6,4%) i 4 chorych z owrzodzeniem
dwunastnicy (4,2%) wymagało doraźnej operacji celem zatrzymania krwawienia. Śmiertelność
wyniosła odpowiednio 6.7% u chorych z owrzodzeniem żołądka i 6.1% u chorych z
owrzodzeniem dwunastnicy.
Wnioski
1. Krwawienie z wrzodów żołądka i dwunastnicy częściej występowało u mężczyzn niż u kobiet.
2. Nasilenie krwawienia oceniane wg skali Forresta było podobne w obu grupach.
3. Infekcja H.pylori częściej występowała u chorych z owrzodzeniem dwunastnicy.
4. Nieco częściej byli operowani chorzy z owrzodzeniem żołądka.
5. Śmiertelność w obu grupach była podobna.
1/1
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards