helicobakter pylori

advertisement
HELICOBAKTER PYLORI
Niedawno odkryta bakteria, zaadaptowana do bytowania w kwaśnym środowisku żołądka
człowieka, odpowiedzialna lub współwinna za choroby żołądka i dwunastnicy. Różne
szczepy H.P. mogą mieć wspólne cechy strukturalne i biochemiczne, lecz różną zjadliwość.
Większość szczepów H.P. produkuje wysoko immunogenne białko Cag A, które zwiększa
ryzyko rozwoju wrzodu i raka żołądka, bo przyczynia się do powstania nieżytu żołądka oraz
zmian (metaplazji) i zaniku (dysplazji) błony śluzowej. Dlatego H.P. uznano za czynnik
ryzyka w chorobie nowotworowej żołądka. Obecność jej w żołądku stwierdza się, pobierając
próbki przy pomocy endoskopii i badając je głównie testem CA. Jeśli zachodzi konieczność,
lekarz stosuje metody leczenia, wiodące do eradykacji czyli zupełnego zniszczenia bakterii
H.P., penetrujących żołądek. (I.Celejowa)
Download