Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka – LSG Laparoscopic

advertisement
Operacja rękawowej resekcji żołądka jest jedną z metod chirurgicznego leczenia otyłości. Po
znieczuleniu ogólnym, przeprowadzanym przez anestezjologa, chirurg wykonuje pięć nacięć o
długości 1 cm każde, przez które wprowadza do brzucha kamerę wraz ze źródłem światła oraz
narzędzia. Zabieg polega na odcięciu bocznej części żołądka za pomocą staplerów (mechanicznych
zszywaczy z tytanowymi zszywkami). Pozostawia się zamiast żołądka w kształcie „worka” rurę o
średnicy wewnętrznej 11 mm (grubość kciuka). Wycięty żołądek wydobywa się przez jeden z
otworów na zewnątrz. Podczas operacji wykonuje się próbę szczelności nowego żołądka z niebieskim
barwnikiem, zakłada się dren do brzucha (pozostaje 4 dni). Po zabiegu przez cztery dni chory nie je i
nie pije, otrzymuje kroplówki dożylne. W 5 dobie otrzymuje doustnie niebieski barwnik (kolejna
próba szczelności) a następnego dnia może pić wodę.
Po operacji chory może przyjmować znacznie mniejsze ilości pokarmu jednorazowo – pojemność
nowego żołądka wynosi ok. 50 ml (wycinamy ok. 80 % żołądka). Ponadto, na skutek wycięcia dna
żołądka zmniejsza się w organizmie stężenie hormonu głodu (ghreliny) co powoduje znacznie
mniejsze łaknienie.
U 50 % chorych z cukrzycą typu 2 dochodzi do remisji choroby objawiającej się zmniejszeniem dawki
leków bądź ich odstawieniem już od pierwszej doby po operacji, przed uzyskaniem redukcji masy
ciała.
Podczas operacji może dojść do krwawienia podczas preparowania żołądka. Może to wymagać
przetoczenia krwi bądź rozszerzenia planu operacyjnego. Zawsze może wystąpić zamiana operacji
laparoskopowej na otwartą tzw. konwersja. Jest to zwykle spowodowane problemami technicznymi
na jakie chirurg natrafia podczas operacji. W okresie pooperacyjnym może ujawnić się zwężenie w
obrębie nowego żołądka co wymaga korekty endoskopowej, bądź w krańcowych przypadkach
operacyjnej. Najpoważniejszym powikłaniem jest przeciek w obrębie szwu żołądkowego, występujący
w okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego. Objawia się ona bólami brzucha, gorączką,
przyspieszeniem tętna. Zazwyczaj wymaga leczenia endoskopowego (założenie protezy do przełyku i
żołądka – utrzymywana przez 6 tygodni), braku przyjmowania płynów i pokarmów - żywienie dożylne,
czasem powtórnych operacji. W sposób znaczący przedłuża pobyt w szpitalu – nawet do kilku
miesięcy, w skrajnych przypadkach może nawet skończyć się zgonem chorego.
Operacja rękawowej resekcji żołądka na skutek zniszczenia fizjologicznego mechanizmu
zastawkowego pomiędzy żołądkiem a przełykiem może dawać uporczywe zgagi z trudem poddające
się leczeniu farmakologicznemu.
Mogą również wystąpić rzadkie powikłania, które mogą wystąpić w związku z nieprzewidywalnymi
okolicznościami.
Brak efektów chudnięcia jest wynikiem niestosowania się do zasad odżywania.
Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może
dojść do sytuacji związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta.
Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.
Ponieważ leczenie otyłości odbywa się na życzenie chorego skutki niepodjęcia leczenia ponosi chory –
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny, choroby stawów, depresje, choroby wątroby,
serca, nerek, zawał mięśnia sercowego, zgon.
Download