Szpitalny Oddział Ratunkowy i wybrane usługi Zakładu Pomocy

advertisement
Szpitalny Oddział Ratunkowy i wybrane usługi Zakładu Pomocy Doraźnej
i Ratownictwa Medycznego
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
Wenesekcja
Nacięcie ropnia okołoodbytowego
Przezskórny drenaż jamy brzusznej
Drenaż pęcherza bez nacięcia
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej
stabilizacji
Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją
wewnętrzną
Biopsja stawu
Szycie ścięgna ręki - inne
Amputacja i wyłuszczenie palca w stawie
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka
naskórkowego
Szycie skóry i tkanki podskórnej (mały zabieg)
Szycie skóry i tkanki podskórnej (duży zabieg)
Wyciąg układu kostnego
Założenie gorsetu gipsowego (desolt, but gipsowy, gips
udowy)
Założenie kołnierza szyjnego
Założenie innego unieruchomienia gipsowego (gips
podudziowy, gips na przedramię, gipsy dziecięce)
Założenie szyny
Założenie opatrunku na ranę
Założenie sondy do żołądka
Usunięcie substancji toksycznych (płukanie żołądka)
Usunięcie substancji toksycznych (płukanie żołądka) w
znieczuleniu ogólnym
107,00
61,00
73,00
59,00
46,00
Płukanie pęcherza
Lewatywa
Kardiowersja migotania przedsionków/częstoskurczu
nadkomorowego
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
EKG (spoczynkowe bez opisu)
Założenie elektrody do stymulacji serca z EKG
Konsultacja psychiatryczna
Porada lekarska (bez diagnostyki).
127,00
26,00
99,00
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cena (w zł)
117,00
47,00
98,00
157,00
83,00
86,00
64,00
132,00
132,00
85,00
25,00
47,00
41,00
15,00
40,00
155,00
272,00
151,00
10,00
19,00
484,00
63,00
108,00
32
33
34
35
36
38
39
Konsultacja lekarza specjalisty inna
Zabieg pielęgniarski
(zmiana opatrunku, podłączenie kroplówki)
Wlew umiarowywanie
Wlew inny
Przewóz transportem medycznym (cena za 1 km)
Iniekcja dożylna
Iniekcja podskórna, śródskórna, domięśniowa
39,00
24,00
45,00
32,00
10,00
17,00
9,00
Do procedur ortopedycznych lub chirurgicznych
może być zastosowane jedno z poniższych znieczuleń:
1
Znieczulenie całkowite dożylne do 30 min
143,00
Download