Ewidencja zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony

advertisement
Ewidencja zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin
Lp.
1
Działka
Działka rolna
ewidencyjna
(oznaczenie)
(nr)
2
3
Termin
wykonania
zabiegu
(data)
4
Powierzchnia
Powierzchnia, na
uprawy roślin lub której wykonano
Roślina,
produkt roślinny
obiektów
zabieg środkami
lub przedmiot
magazynowych
ochrony roślin
2
2
(ha), (m )
(ha), (m )
5
6
7
Zastosowany środek
ochrony roślin
Nazwa
8
Dawka lub
stężenie
(l/ha),
(kg/ha)
(%)
9
Przyczyna
zastosowania
środka
(nazwy chorób,
szkodników,
chwastów)
Uwagi
(informacje istotne dla
wykonującego zabieg
np.: nawożenie, faza
rozwojowa rośliny,
warunki pogodowe)
10
11
Download