Lp. Data zabiegu Roślina Powierzchnia, na której wykonano zabieg

advertisement
Zastosowany środek ochrony roślin
Lp.
Data
zabiegu
Roślina
(produkt
roślinny lub
przedmiot)
Powierzchnia,
na której
wykonano
zabieg
(ha)
Numer
pola
dawka
nazwa
(l/ha);
(kg/ha);
stężenie
(%)
Przyczyna
zastosowania środka
(nazwy chorób, szkodników,
chwastów itp.) i progi
szkodliwości występowania
patogenów
Uwagi
(informacje istotne dla
wykonującego zabieg np.
nawożenie, faza rozwojowa
rośliny, warunki pogodowe,
godzina itp.)
Download