EWIDENCJA ZABIEGÓW WYKONYWANYCH

advertisement
EWIDENCJA ZABIEGÓW WYKONYWANYCH PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Imię i nazwisko posiadacza gruntów
lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Powierzchnia
Ogólna
Roślina
pola lub
powierzchnia
Numer
(produkt
magazynowa
Data
uprawy lub
lub
roślinny
na której
zabiegu
magazynowa
nazwa
lub
wykonano
(ha/m2)
pola
przedmiot)
zabieg
(ha/m2)
Zastosowany
środek ochrony
roślin
Nazwa
Dawka
(l/ha)
(kg/ha)
Stężenie
(%)
Przyczyny stosowania
środka ochrony roślin
Zwalczane
choroby,
Progi
szkodniki,
ekonomicznej
chwasty
szkodliwości
(wymienić
jakie)
Uwagi
(informacje istotne np.
nazwisko wykonującego
zabieg, faza rozwojowa
rośliny, warunki
pogodowe)
Download