Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin

advertisement
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
1
10.04.07*
Roslina
(produkt roslinny
lub przedmiot)
Ogólna
powierzchnia
uprawy lub
magazynowa
Numer lub
nazwa pola
3
4
5
2
Przenica ozima
4,2*
5*
ALERT 375 SC*
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
1,0*
Dawka
Nazwa
(l / ha); (kg / ha);
stężenie (%)
6
7
–
Dawka cieczy
(l / ha)
8
Przyczyna
zastosowania
środka
Uwagi
(nazwy chorób,
szkodnikó,
chwastów itp.)
(lnformacje lstotne
np. nazwisko wyk.
zabieg, nawożenle,
faza rozwojowa
rosliny, warunki
pogodowe)
9
10
kompleks chorób
podstawy źdźbła
Jan Kowalski, 14°C,
slonecznie*
przykład zapisu
Data zabiegu
Zastosowany
środek ochrony roslin
Powierzchnia
pola lub
magazynowa, na
której wykonano
zabieg
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Data zabiegu
1
Roslina
(produkt roslinny
lub przedmiot)
2
Zastosowany
środek ochrony roslin
Ogólna
powierzchnia
uprawy lub
magazynowa
Powierzchnia
pola lub
magazynowa, na
której wykonano
zabieg
Numer lub
nazwa pola
3
4
5
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
Dawka
Nazwa
(l / ha); (kg / ha);
stężenie (%)
6
7
Dawka cieczy
(l / ha)
8
Przyczyna
zastosowania
środka
Uwagi
(nazwy chorób,
szkodnikó,
chwastów itp.)
(lnformacje lstotne
np. nazwisko wyk.
zabieg, nawożenle,
faza rozwojowa
rosliny, warunki
pogodowe)
9
10
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Data zabiegu
1
Roslina
(produkt roslinny
lub przedmiot)
2
Zastosowany
środek ochrony roslin
Ogólna
powierzchnia
uprawy lub
magazynowa
Powierzchnia
pola lub
magazynowa, na
której wykonano
zabieg
Numer lub
nazwa pola
3
4
5
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
Dawka
Nazwa
(l / ha); (kg / ha);
stężenie (%)
6
7
Dawka cieczy
(l / ha)
8
Przyczyna
zastosowania
środka
Uwagi
(nazwy chorób,
szkodnikó,
chwastów itp.)
(lnformacje lstotne
np. nazwisko wyk.
zabieg, nawożenle,
faza rozwojowa
rosliny, warunki
pogodowe)
9
10
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
1
10.04.07*
Roslina
(produkt roslinny
lub przedmiot)
Ogólna
powierzchnia
uprawy lub
magazynowa
Numer lub
nazwa pola
3
4
5
2
Przenica ozima
4,2*
5*
ALERT 375 SC*
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
1,0*
Dawka
Nazwa
(l / ha); (kg / ha);
stężenie (%)
6
7
–
Dawka cieczy
(l / ha)
8
Przyczyna
zastosowania
środka
Uwagi
(nazwy chorób,
szkodnikó,
chwastów itp.)
(lnformacje lstotne
np. nazwisko wyk.
zabieg, nawożenle,
faza rozwojowa
rosliny, warunki
pogodowe)
9
10
kompleks chorób
podstawy źdźbła
Jan Kowalski, 14°C,
slonecznie*
przykład zapisu
Data zabiegu
Zastosowany
środek ochrony roslin
Powierzchnia
pola lub
magazynowa, na
której wykonano
zabieg
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Data zabiegu
1
Roslina
(produkt roslinny
lub przedmiot)
2
Zastosowany
środek ochrony roslin
Ogólna
powierzchnia
uprawy lub
magazynowa
Powierzchnia
pola lub
magazynowa, na
której wykonano
zabieg
Numer lub
nazwa pola
3
4
5
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
Dawka
Nazwa
(l / ha); (kg / ha);
stężenie (%)
6
7
Dawka cieczy
(l / ha)
8
Przyczyna
zastosowania
środka
Uwagi
(nazwy chorób,
szkodnikó,
chwastów itp.)
(lnformacje lstotne
np. nazwisko wyk.
zabieg, nawożenle,
faza rozwojowa
rosliny, warunki
pogodowe)
9
10
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Data zabiegu
1
Roslina
(produkt roslinny
lub przedmiot)
2
Zastosowany
środek ochrony roslin
Ogólna
powierzchnia
uprawy lub
magazynowa
Powierzchnia
pola lub
magazynowa, na
której wykonano
zabieg
Numer lub
nazwa pola
3
4
5
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
Dawka
Nazwa
(l / ha); (kg / ha);
stężenie (%)
6
7
Dawka cieczy
(l / ha)
8
Przyczyna
zastosowania
środka
Uwagi
(nazwy chorób,
szkodnikó,
chwastów itp.)
(lnformacje lstotne
np. nazwisko wyk.
zabieg, nawożenle,
faza rozwojowa
rosliny, warunki
pogodowe)
9
10
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Dane o gospodarstwie
Grunty
Powierzchnia ogółem –(ha)
Nazwisko i imię właściciela / nazwa przedsiębiorstwa
w tym: grunty orne – (ha)
użytki zielone –(ha)
Miejscowość
sady i jagodniki –(ha)
uprawy rolnicze –(ha)
Gmina
inne uprawy –(ha)
Telefon
(ha)
(ha)
Opryskiwacz
Lp.
Typ i rodzaj opryskiwacza
Producent
(**)
Model
(**)
1
2
3
4
* zawieszany, zaczepiany - tradycyjny, PSP (z pomocniczym strumieniem powietrza)
** gdy jest znany
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
Rok produkcji
(**)
Pojemność
zbiornika
(**)
Data badania
Dlugość belki
polowej
I
II
III
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Plan pól i ich oznaczenie
Miejscowość
Uwaga:
• oznacz wyodrębnione pola numerami i podaj rodzaj roślin (np. pszenica, rzepak,
ziemniaki, itp.)
• zachowaj jednakową skalę planu (proporcje wielkości pomiędzy polami).
Przykładowy plan pól
1
Pszenica
ozima
4,6ha
3
Ziemniaki
3,6ha
Rzeka Srebnik
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
zabudowania
4
Buraki
cukrowe
4.8ha
5
Rzepak
4.2ha
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Plan pól i ich oznaczenie
Miejscowość
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Plan pól i ich oznaczenie
Miejscowość
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
Ewidencja Zabiegów Ochrony Roślin
Plan pól i ich oznaczenie
Miejscowość
bezpiecznie.org | Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards