SYNTEX

advertisement
SYNTEX
Your Second Skin
Na początek kilka słów...
• Cele naszej firmy
• Nasi klienci
• Schemat działania firmy
Nasza oferta
Schemat organizacyjny
•
•
•
•
Zarząd
Dział finansów
Dział produkcji
Dział handlowy
Struktura przedsiębiorstwa
Najważniejsza w firmie
Najważniejsza w firmie
Zamówienie klienta
To bywa kłopotliwe...
Zamawianie przez firmę półproduktów
Stan komputeryzacji firmy
W chwili obecnej w przedsiębiorstwie nie
stwierdzono skomputeryzowanych
procesów. Pomimo poczynionych w
przeszłości kroków, wszystkie procesy
(prowadzenie magazynu, ewidencji
pracowników etc.) z wyjątkiem drukowania
faktur odbywa sięna drodze papierowo manualnej.
Nasza koncepcja
• system czasu rzeczywistego
• komputeryzacja procesu produkcji
• komputeryzacja magazynu produktów i
półproduktów
• przypisanie gotowego produktu
konkretnemu pracownikowi
Nasza oferta informatyczna
• System czasu rzeczywistego – wykonany w
oparciu o środowisko Delphi7 i bazę danych
InterBase
• Instalacja sprzętu i oprogramowania
• Wdrożenie systemu a przed nim systemu
pilotażowego dla wybranej grupy pracowników
• Szkolenia dla kadry i pracowników
• Umowa serwisowa, czyli stała opieka
techniczna nad systemem
Zadania systemu
• ewidencja materiałów w magazynie półproduktów
• ewidencja produktu na hali produkcyjnej
• przypisanie każdej z pracownic na hali produkcyjnej
ilości wyprodukowanych sztuk bielizny
• ewidencja gotowego produktu w magazynie produktów
• ułatwienie sprzedawcy sprawdzenia czy poszukiwany
produkt znajduje się w magazynie (sprzedawca nie
musi iść/dzwonić z tym do magazyniera)
• automatyczna, cykliczna archiwizacja bazy danych
• analiza ilość sprzedawanych produktów w celu
ulepszenia oferty dla klienta
Komu to pomoże
• brygadziście – będzie mógł ocenić, kto pracuje
najlepiej i komu warto przyznać premię
• pracownikom – zauważamy ich wkład w pracę
• przedstawicielom handlowym – nie będą
musieli pytać magazyniera czy w magazynie
jest towar
• kierownikowi produkcji – będzie wiedział, czy
można podjąć proces produkcji, czy też może
jakiegoś półproduktu brakuje
• prezesowi i dyrektorom – będą mieli ogólny
nadzór i możliwość analizy procesu produkcji
Download