Program kursu "Comarch Optima, Symfonia, Insert"

advertisement
Program - Kurs obsługi programów Comarch Optima, Symfonia,
Insert ( Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Subiekt GT)
PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH: (90h)
(Warsztaty praktyczne z programamiComarch Optima, Symfonia, Insert ( Rachmistrz GT,
Subiekt GT, Gratyfikant GT)- możliwość wyboru 1 programu księgowego przez
uczestnika)
1. Utworzenie nowej firmy, wg rodzaju prowadzonej działalności, wielkości
prowadzonej działalności, zgodnie z zadami rozliczeń podatkowych, rozliczeń z
ZUS.
2. Wprowadzenie podstawowych informacji koniecznych do prowadzenie księgowości.
3. Ustalenie roku obrachunkowego, wprowadzanie kontrahentów, właścicieli, banków,
Wprowadzenie do pracy wybranym przez siebie programem,
4. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programach,
5. Rodzaje podatków, opłat, przypisanie do poszczególnych grup klasyfikacyjnych,
6. Omówienie wzorów deklaracji VAT, sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT,
7. Wystawianie i korygowanie przykładowych faktur w programie,
8. Prezentacja dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia,
9. Budowanie firmy,
10. Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń, przychodów, darowizn,
11. Rozliczanie wynagrodzeń, przychodów, darowizn,
12. Naliczanie odsetek za zwłokę, nadpłaty w podatkach,
13. Wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów,
14. Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
15. Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia utworzonej firmy,
16. Księgowanie bieżących operacji gospodarczych (faktury zakupu, wyciągi bankowe,
kasa, tworzenie i zapisywanie kopii bezpieczeństwa, import/eksport bazy danych
firmy),
17. Przygotowywanie dokumentów, wprowadzenie środków trwałych do programu
Rachmistrz,
18. Ustalanie miesięcznych odpisów, analiza tabeli amortyzacyjno-umorzeniowej,
19. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zasady
amortyzowania środków trwałych.
20. Przykłady dokumentów związanych z obrotem i ewidencją środków pieniężnych,
21. Sporządzanie KP, KW, raportu kasowego,
22. Omówienie wzorów dokumentów związanych z rozrachunkami (rozliczenie zaliczki,
polecenie wyjazdu służbowego, faktury)
23. Rozrachunki z US i ZUS-DRA,
24. Ustalanie różnic kursowych z rozrachunków, odsetek naliczonych za zwłokę
w płatnościach,
25. Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów-przykładowe zadania,
26. Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa, prezentacja na schematach,
27. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – przykładowe zadania,
28. Klasyfikacja kosztów do poszczególnych kont,
29. Budowa planu kont dla wybranych typów działalności,
30. Zamknięcie ksiąg, bilans zamknięcia,
31. Ustalenie wyniku podatkowego na podstawie ewidencji księgowej –CIT,
32. Księgowanie wyniku finansowego roku poprzedniego,
33. Przeprowadzenie inwentaryzacji, prezentacja ujęcia w księgach handlowych,
34. Wypełnianie przykładowych sprawozdań finansowych,
35. Analiza poprawności wprowadzonych danych księgowych,
36. Sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu,
37. Dochód/strata podatkowa - wskazanie rozbieżności.
Download