Szukamy pracownika na stanowisko specjalisty ds. ochrony

advertisement
Szukamy pracownika na stanowisko
specjalisty ds. ochrony przyrody
Do zakresu obowiązków pracownika będzie należała realizacja zadań związanych z ochroną
gatunków specjalnego zainteresowania TPN, w tym objętych programem Natura 2000, w zakresie
uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym, a w szczególności:
a)inwentaryzowanie i dokumentowanie gatunków specjalnego zainteresowania w terenie z
określeniem ich aktualnego stanu i tendencji zmian,
b)planowanie i wdrażanie monitoringu gatunków oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji,
c)sporządzanie wniosków i programów ochrony gatunków, a po ich zatwierdzeniu nadzorowanie
realizacji,
d)prowadzenie bazy danych gatunków w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym,
e)prowadzenie okresowych kontroli gatunków z list dyrektyw siedliskowej i ptasiej w obszarze
Natura 2000 PLC 120001 Tatry, w zakresie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym,
f)sporządzanie planów rzeczowo – finansowych z zakresu swojej odpowiedzialności oraz
opracowywanie sprawozdań stosownie do poleceń bezpośredniego przełożonego.
Wymagania:
wykształcenie wyższe
dobra znajomość tatrzańskich roślin, zwierząt i grzybów
umiejętność rozpoznawania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań,
umiejętność poruszania się w trudnym terenie górskim i pracy w zespole
Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań wraz z CV do sekretariatu TPN do dnia 29
marca 2013 r. Na podstawie złożonych dokumentów zostaną wytypowani kandydaci, z którymi
przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.
Szukamy pracownika na stanowisko specjalisty ds. ochrony przyrody
1
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards