8. Wykorzystanie chmur informatycznych do pracy w zespole 11

advertisement
8. Wykorzystanie chmur informatycznych do pracy w zespole
11. Współtworzenie treści dokumentów z wykorzystaniem chmury informatycznej
Po omówieniu zagadnień związanych z tematem lekcji przystępujemy do realizacji projektu (za tydzień
prezentujemy wyniki pracy na forum klasy):





dobieramy zespół (maksymalnie 3 osoby),
szukamy w sieci odpowiedzi na pytanie "Co to jest prezentacja typu Pecha-Kucha?",
tworzymy zespołowo prezentację tego typu związaną z uzgodnionym na lekcji tematem
(projekt powinien zawierać slajd tytułowy oraz zakończenie, np. ciekawostki, ciekawe
strony/linki, itp.),
pracujemy w chmurze (np. dysk Google) i proszę o dodanie [email protected] do zespołu z
możliwością wyświetlania (pamiętaj o podaniu w treści/notatce klasy, nazwisk i nazwy
projektu, tak powinna nazywać się też prezentacja),
realizujemy projekt, a w trakcie pracy prezentowane będą postępy pracy we wszystkich
zespołach.
Projekt na ocenę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards