KMP GORZÓW WIELKOPOLSKI SENIORZY ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ

advertisement
KMP GORZÓW WIELKOPOLSKI
Źródło:
http://www.gorzow.lubuska.policja.gov.pl/go1/serwis-informacyjny/aktualnosci/14876,Seniorzy-zdobywaja-wiedze.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 19:18
Strona znajduje się w archiwum.
SENIORZY ZDOBYWAJĄ WIEDZĘ
Grupa pensjonariuszy z Domu Dziennego Pobytu GCPR w Gorzowie Wlkp. wzięła udział w
zorganizowanym przez Wydział Prewencji gorzowskiej KMP spotkaniu w ramach kampanii
edukacyjnej „Bezpieczna tożsamość. Nieskradzione życie”. Podczas prelekcji, jej uczestnicy
zapoznawali się między innymi z broszurą pt. „Senior w świecie finansów”.
Komenda Miejska w Gorzowie, podobnie jak inne jednostki Policji, włączyła się w kampanię edukacyjną „Bezpieczna
tożsamość. Nieskradzione życie”. W ramach cyklu, we wtorek /26.01/, zorganizowane zostało spotkanie z udziałem
pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu GCPR w Gorzowie Wlkp.
Prelekcja zawierała w sobie elementy wiedzy teoretycznej jak i przykłady zachowań, na jakie zwrócić muszą uwagę seniorzy,
by nie narażać się na działania oszustów. Osobną część spotkania poświecono omówieniu przestępstw popełnianych metodą
„Na wnuczka” oraz „Na policjanta”. Poruszono również kwestie odpowiedniego zabezpieczenia przed utratą pieniędzy i
wartościowych przedmiotów przechowywanych w domu. Po omówieniu poszczególnych tematów przyszła kolej na pytania.
Spośród kilkudziesięciu uczestników prelekcji znaczna część pragnęła podzielić się własnymi obserwacjami na ten temat. Z
ich doświadczeń wynika, że najczęściej można stać się ofiarą różnego rodzaju nieuczciwych sprzedawców, zachęcających do
podpisania niekorzystnych umów. Zazwyczaj dotyczą one usług lub wymiany armatury. Niemal wszyscy seniorzy słyszeli o
przestępcach działających metodą „Na wnuczka” i wiedzą w jaki sposób unikać podobnych sytuacji.
Efektem tego typu spotkań jest podniesienie świadomości mieszkańców Gorzowa oraz powiatu i zapobieganie w ten sposób
skutkom działania sprawców. W porównaniu do lat ubiegłych, wiedza na ten temat znacząco wzrosła. Świadczą o tym
przypadki nieskutecznego działania oszustów. W większości sytuacji doświadczający tego typu prób seniorzy wiedzą jak się
przed nimi bronić. Sygnały o ewentualnych przypadkach przekazywane są tez niezwłocznie Policji, co pozwala na
podejmowanie skutecznych działań przez służby.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download