15.12.2016r. Program Konferencji

advertisement
Program Konferencji
10.00– 10.20 Uroczyste otwarcie Konferencji
- J M Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta
Skorupska-Raczyńska
- Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak
- dr hab. prof. nadzw. Paweł A. Leszczyński – Kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy
Północnej i Środkowo-Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimNarodowego Akademii im. Jakuba z
Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – kierownik naukowy konferencji
10.20-10.40 prof. dr hab., Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) Wykład
inaugurujący – Od powstania ZSRR do upadku: 1922-1991
Panel I
Od rozpadu ZSRR do prób jego reanimacji
Moderator: dr Jacek Jaśkiewicz, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa
10.40-11.00 dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński) Rozpad ZSRR i implikacje tego procesu dla stabilności
bezpieczeństwa na obszarze Europy Wschodniej
11.00-11.20 dr Marcin Orzechowski, Dominika Noskowska (Uniwersytet Szczeciński)
Od Małorosji/Noworosji do ZSRR light. Projekty reintegracji przestrzeni postradzieckiej
11.20-11.40 dr hab., prof. nadzw. Paweł A. Leszczyński (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim) Nie może być dwóch niedźwiedzi w jednej gawrze – czyli ostatnie miesiące ZSRR i powstanie
Wspólnoty Niepodległych Państw
11.40-12.30 Przerwa
Panel II
Przemiany społeczno-ekonomiczne i ustrojowe na obszarze byłego ZSRR
Moderator: dr Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski)
12.30-12.50 dr Albin Skwarek (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) Polityczne i
ekonomiczne konsekwencje rozpadu ZSRR po 25 latach.
12.50-13.10 dr Piotr Krzyżanowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) Trauma
radzieckiego człowieka po upadku imperium
13.10-13.30 dr Bogna Wach (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) Zagadnienia
bioetyczne we współczesnej Rosji
13.30-13.50 Katarzyna Woińska, Adrian Bujak (Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Gorzowie
Wielkopolskim) Sylwetki wybranych przywódców państw postsowieckich
Panel III
Aktywność polityczna i militarna Rosji w przestrzeni postradzieckiej
Moderator: prof. dr. hab. Janusz Faryś, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
13.50-14.10 mgrAndriiGladii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Polityczno-społeczne podłoże konfliktu
zbrojnego na ukraińskim Donbasie w latach 2014-2015
14.10-14.30 dr Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski) Geostrategiczne zaangażowanie Federacji
Rosyjskiej w przestrzeni euroazjatyckiej
14.30-15.30 Dyskusja
15.30-15.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji - dr hab., prof. nadzw. Paweł A. Leszczyński
Download