Jak bawić się naukowo z małym dzieckiem – rozwijamy mózg

advertisement
DRODZY RODZICE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z
PRACOWNKIKIEM
PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ – PANIĄ MGR SABINĄ SYNOWIEC,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU W
DNIU 22.02.2017r. O GODZINIE 17.00.
TEMAT PRELEKCJI: „Jak bawić się naukowo z małym
dzieckiem – rozwijamy mózg poprzez zabawę metodami
integracji sensorycznej”.
PRZEWIDYWANY CZAS SPOTKANIA TO 2 GODZINY.
CHĘTNYCH
RODZICÓW
PROSIMY
(ZE
WZGLĘDÓW
ORGANIZACYJNYCH) O ZADEKLAROWANIE SWOJEGO
UDZIAŁU U WYCHOWAWCÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP.
Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania
informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu. Mówiąc w
skrócie, integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem
pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, motoryka
ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, a „dobre”
zachowanie pojawia się w sposób naturalny. Integracja sensoryczna wpływa także na
rozwój dziecka, zdolność do nauki i samoocenę.
DRODZY RODZICE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z
PRACOWNKIKIEM
PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ – PANIĄ MGR MAGDALENĄ LIPIAK,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ SZKOLE W DNIU
……..r. O GODZINIE ……………
TEMAT PRELEKCJI: „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w
szkole. Moje dziecko ofiarą, sprawcą czy obserwatorem?”
PRZEWIDYWANY CZAS SPOTKANIA TO 1 GODZINA.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH
KONSULTACJI PO SPOTKANIU.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Download