Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno

advertisement
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Szamotułach
Oferta Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
w Szamotułach
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wronkach
na rok szkolny 2016/17
Temat/Forma
Adresat
Cel i treść
Liczba godzin
Telewizja i komputera a rozwój mowy i kompetencji
językowych u dzieci
Rodzice uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków.
Zaprezentowanie zależności pomiędzy coraz częstszym
spędzaniem czasu przez dzieci przed telewizorem i
komputerem a rozwojem mowy, kompetencji językowych
i komunikacyjnych oraz słownictwa. Prezentacja
zagrożeń i konsekwencji wynikających z
nienormowanego czasu korzystania z multimediów na
całokształt osiągnięć szkolnych.
1,5- 2 godz
Termin
do uzgodnienia
Miejsce realizacji
na terenie szkoły/ przedszkola
Osoba prowadząca
mgr Magdalena Hetman- Nowak (logopeda)
Uczestnicy
dowolna liczba
Materiały i sprzęt
potrzebny do
przeprowadzenia
warsztatów/
prelekcji
Laptop/ rzutnik
Prosimy ustalić telefonicznie przebieg spotkania lub skontaktować się z osobą
prowadzącą.
Download