Poradnia Neurologiczna - Poznański Ośrodek Specjalistycznych

advertisement
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Poradnia Neurologiczna
Lekarz przyjmujący w poradni:
lek. med. Magdalena Zielińska-Kuzemko
lek. med. Małgorzata Rzekanowska
Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub emailemtel. (061) 6 477 780e-mail: [email protected] Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo
wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.
Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.
Poradnia świadczy usługi w zakresie rozpoznawnia i leczenia chorób układu nerwowego. Diagnostyka
neurologiczna opiera się na badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych, elektrofizjologicznych (EEG,
EMG i inne) oraz badaniach neuroobrazowych (RTG, tomograf komputerowy). Ponadto w poradni
neurologicznej wykonuje się badania profilaktyczne dla zakładów pracy.
Oprócz tego świadczone są następujące usługi:
- wydawanie opinii niezbędnych w procesie leczenia,
- kierowanie na leczenie sanatoryjne,
- zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych,
- poradnia preferencyjna dla chorych na cukrzycę - zajmuje się głównie leczeniem neurologicznym
powikłań cukrzycy.
http://www.posum.pl
Kreator PDF
Utworzono 19 July, 2017, 03:50
Download