Namysłów, dnia 2003-07-28 - Powiatowe Centrum Zdrowia SA w

advertisement
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A.
N ZOZ Szpital Powiatowy
ul. M.C. Skłodowskiej 23
46-200 Kluczbork
Kluczbork, dnia 23.12.2011r.
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy
ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46 - 200 Kluczbork
województwo opolskie, powiat kluczborski
tel. 077 417 35 09
fax 077 417 35 12
e-mail: [email protected]
Informuję, iż w dniu 22.12.2011 r. dokonano czynności oceny ofert na :
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki lekarskiej
w następujących pakietach :
1. Poradni Chirurgii Ogólnej
2. Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
3. Poradni Wad Postawy
4. Poradni Profilaktyki Chorób Piersi
5. Poradni Osteoporozy
6. Poradni Ginekologicznej „K” w Kluczborku (+program rak szyjki macicy)
7. Poradni Ginekologicznej „K” w Wołczynie (+program rak szyjki macicy)
8. Poradni Gastroenterologiczna ( poradnia +badania)
9. Poradnia Laryngologiczna
10. Poradnia Kardiologiczna
11. Poradnia Proktologiczna
W wyniku postępowania wybrano ofertę :
1. Poradni Chirurgii Ogólnej
1.Indywidualna praktyka lekarska
Paweł Mieszczański
42 – 200 Częstochowa
Ul. Grota Roweckiego 12/45
2. Prywatna praktyka lekarska lek. med. Lech Panek
42 – 200 Częstochowa
Ul. Czecha 10/7
3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Usługi Marketingowe
lek. med. chirurg Ryszard Szymków ;
46 – 200 Namysłów,
ul. Reymonta 78B/1
2. Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
1. Gabinetem Lekarskim Włodzimierz Brzęczek
46 – 300 Olesno
ul. Tadeusza Kościuszki 16/1
2. Prywatną Praktyką Lekarską Jacek Kaniewski
46 – 320 Praszka .
ul. Listopadowa 22/6
3. Indywidualną Praktyką Lekarską Jakub Krawczyk
63 – 600 Kępno .
ul. Sienkiewicza 52
4. Prywatne Wizyty Lekarskie lek. Med. Sławomir Panek
46 – 300 Olesno ;
ul. Pieloka 14/11
5. Prywatnym Gabinetem Ortopedycznym lek. Med. Jerzy Spałek
42 – 700 Lubliniec.
ul. Majdanek 24
3. Poradni Wad Postawy
1. Gabinetem Lekarskim Włodzimierz Brzęczek
46 – 300 Olesno
ul. Tadeusza Kościuszki 16/1
2. Prywatną Praktyką Lekarską Jacek Kaniewski
46 – 320 Praszka
ul. Listopadowa 22/6
4. Poradni Profilaktyki Chorób Piersi
Specjalistyczną Praktyką Lekarską Strójwąs Krzysztof
42 – 200 Częstochowa
ul. Wodzickiego 105 nr lok. 13
5. Poradni Osteoporozy
1.Indywidualną Praktyką Lekarską Jakub Krawczyk
63 – 600 Kępno
ul. Sienkiewicza 52
2. Prywatne Wizyty Lekarskie lek. Med. Sławomir Panek
46 – 300 Olesno
ul. Pieloka 14/11
3. Prywatnym Gabinetem Ortopedycznym lek. Med. Jerzy Spałek
42 – 700 Lubliniec ul. Majdanek 24
6. Poradni Ginekologicznej „K” w Kluczborku (+program rak szyjki macicy)
Nie została złożona żadna oferta .
7. Poradni Ginekologicznej „K” w Wołczynie (+program rak szyjki macicy)
Nie została złożona żadna oferta.
8. Poradni Gastroenterologiczna ( poradnia +badania)
1. Gabinetem Internistycznym lek. Med. Wojciech Beker z siedzibą w Kępie
46 – 022 Luboszyce
ul. Kasztanowa 4a
2. Specjalistyczną Praktyką Lekarską lek. Med. Danuta Mielczarek
45 – 058 Opole
ul. Ozimska 22
9. Poradnia Laryngologiczna
PRYWATNĄ PRAKTYKĄ LEKARSKĄ ANDRZEJ MISIAK
GABINET LARYNGOLOGICZNY
46 – 200 KLUCZBORK
UL. WARYŃSKIEGO 4/4
2
10. Poradnia Kardiologiczna
Nie została złożona żadna oferta.
11. Poradnia Proktologiczna
1.Indywidualna praktyka lekarska
Paweł Mieszczański
42 – 200 Częstochowa
Ul. Grota Roweckiego 12/45
Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń
2. Strona internetowa PCZ SA N ZOZ
3. a/a
Opracowała: Jolanta Krupa
3
Download