biuro oferta

advertisement
Oferujemy Państwu usługi w zakresie prowadzenia:
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- ksiąg handlowych,
- ryczałtu ewidencjonowanego,
- ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
- innych ewidencji wymaganych przepisami polskiego prawa podatkowego,
- wszelkich rozliczeń z Urzędem Skarbowym:
* sporządzanie deklaracji podatkowych,
* sporządzanie sprawozdań finansowych,
- rozliczeń z ZUS:
* sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
* rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,
- rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim:
* sporządzanie deklaracji z tytułu ekologii,
- obsługi kadrowo-płacowej :
* sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracowników,
* sporządzanie dokumentacji chorobowej pracowników i właścicieli firm,
* obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
* sporządzanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
* tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
* tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób na podstawie umów cywilno-prawnych.
Download