dla kierunku ZARZĄDZANIE Analiza zakresu obowiązków w

advertisement
dla kierunku ZARZĄDZANIE
Analiza zakresu obowiązków w kontekście realizacji efektów kształcenia
•
Umiejętność wyróżniania oraz obserwowania zjawisk i procesów w organizacji a także
dokonywania ich opisu, analizy i interpretacji z zastosowaniem podstawowych pojęć
teoretycznych.
proponowane odpowiedzi:
- sporządzanie opisu metod pracy i sposobów pozyskiwania danych z rynku;
- sporządzanie opisu obowiązujących procesów w poszczególnych komórkach
organizacyjnych pod kątem…;
- systematyczna weryfikacja efektywności metod działania dotyczących…;
- sporządzanie ofert dla nowych klientów;
- prowadzenie ewidencji księgowej kont bankowych;
- opracowywanie strategii…;
- opisywanie faktur;
- przyjmowanie zamówień;
- uzupełnianie stanu magazynowego;
- sporządzanie analizy bazy danych…;
- opisywanie oraz prowadzenie akt…;
- prowadzenie kalendarza spotkań;
- przyjmowanie i wysyłka korespondencji;
- przygotowanie ofert na przetargi i zamówienia publiczne;
- opracowywanie strategii dotyczących racjonalizacji organizacji pracy;
- badanie stosunków społecznych w miejscu pracy.
•
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi
przedsiębiorstwa w celu uzasadniania konkretnych działań biznesowych i menedżerskich.
proponowane odpowiedzi:
- rozliczanie kampanii z reklamodawcami;
- sporządzanie projektów pism procesowych, umów i innych dokumentów;
- zawieranie umów z klientami … (np. biura nieruchomości);
- tworzenie umów… (np. o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami):
- windykacja należności;
- sporządzanie opisu nieruchomości ;
- weryfikacja stanu prawnego nieruchomości;
- stosowanie przepisów prawa związanych z transakcjami dotyczącymi...;
- wskazywanie ewentualnych wariantów postępowania stron transakcji oraz ewentualnych
skutków podatkowych, prawnych i ekonomicznych umów dotyczących…;
- analizowanie wpływu systemów organizacji na zachowania pracowników.
•
Umiejętność komunikowania się.
proponowane odpowiedzi:
- współpraca oraz negocjacje z czołowymi wydawcami na rynku internetowym;
- współpraca z czołowymi partnerami…;
- obsługa klienta polegająca na… ( prowadzeniu rozmów telefonicznych, sporządzaniu
wiadomości elektronicznych, bezpośrednim kontakcie z klientem);
- omawianie strategii…;
- przygotowywanie kompleksowych ofert rynku … (np. nieruchomości i ich prezentacja dla
klientów biura);
- omawianie z klientami sytuacji prawnych dotyczącej transakcji… .
•
Umiejętność współdziałania i pracy w grupie.
proponowane odpowiedzi:
- aktywne współdziałanie przy opracowywaniu obszaru…;
- współtworzenie i realizacja strategii… ( np. stałej poprawy wyników sprzedaży);
- koordynacja prac zespołu…;
- budowanie trwałych relacji z reklamodawcami, wydawcami, klientami;
- współrealizowanie zadań w ramach grupy…;
- negocjacje z klientami podczas zawierania ofert … (np. kupna-sprzedaży nieruchomości);
- asystowanie i pomoc w tworzeniu i sprzedaży oferty dotyczącej… .
Download
Random flashcards
Create flashcards