"Park Miejski"

advertisement
LOKALIZACJA
Miejsce realizacji projektu to teren zieleni
parkowej o powierzchni 1,07ha, działka
o numerze 72/9, znajdująca się na południe od
Starostwa pomiędzy ogródkami działkowymi
a Juszką.
AKTUALNY STAN TERENU
Obecnie ładnie położony
teren nie jest
wykorzystywany;
w całości porośnięty jest
pokrzywami i innymi
chwastami. Znajdują się
tam również krzaki,
samosiewy drzewek oraz
kilkanaście dużych
drzew.
CELE PROJEKTU
Celem zgłoszonego projektu jest adaptacja
niewykorzystywanego terenu na „Park Miejski”.
Zaniedbana działka w bardzo korzystnej okolicy (ogródki
działkowe, OSiR, Juszka) ma wszelkie predyspozycje aby
służyć mieszkańcom. „Park Miejski” umożliwiłby
wypoczynek na świeżym powietrzu oraz znacznie
poprawiłby estetykę terenu w centrum miasta.
OPIS DZIAŁAŃ
• udrożnienie rowu od strony zachodniej przy ścieżce od
schodków do ul. Spacerowej,
• uporządkowanie terenu, wykoszenie i wywóz
chwastów,
• zlecenie projektu z uwzględnieniem alejki wzdłuż wału
Juszki i kilku alejek poprzecznych,
• ustawienie ławek.
Szacunkowy koszt projektu:
40 000zł
Zachęcamy do głosowania!
Razem zmieniajmy swoje miasto!
Download