Oddział Chirurgii dla Dzieci - WCM

advertisement
Oddział Chirurgii dla Dzieci
Nazwa procedury medycznej
Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon
Operacja opon mózgu w tym operacja przepkliny mózgowej
Wodogłowie
Zespolenie komory mózgu do głowy / szyi
Drenaż komory mózgu do jamy brzusznej i jej narządów
Płukanie drenu komory mózgu
Wymiana drenażu komory mózgu
Usunięcie drenażu komory mózgu
Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
Operacja przepukliny oponowej rdzenia
Operacja przepukliny mózgowo-rdzeniowej
Nakłucie czaszki. Operacja przepukliny mózgowo-rdzeniowej
Zespolenie nerwu obwodowego / czaszkowego- inne
Operacje nerwów obwodowych - inne
Całkowite usunięcie płata tarczycy z wycieciem cieśni lub części drugiegi płat
Wyciecie zmiany tarczycy
Częściowa resekcja tarczycy- inne
Całkowita resekcja tarczycy
Wyciecie przewodu tarczowo -językowego
Radykalne wyciecie torbieli lub przetoki przedusznej
Wycięcie przydatkó przedusznych i inne zmiany
Szycie rany nosa
Szycie rany języka
Podciecie wędzidełka języka
Wyciecie wędzidełka języka
Wyciecie zmiany wargi- inne
Szycie rany wargi
Szycie rany jamy ustnej- inne
Naciecie wędzidełka wargi
Operacja jamy ustnej- inne
Adenotonsillectomia.wycięcie migdałków podniebnych i migdałka gardłowego
Wyciecie torbielil bocznej szyi lub pozostałości
Nakłucie skory klatki piersiowej- drenaż
Wprowadzenie drenu do opłucnej przez międzyżebrze. Drenaż zamkniety
Biopsja ściany klatki piersiowej
Wyciecie zmiany ze ściany klatki piersiowej z przecieciem żeber
Szycie rany ściany klatki piersiowej
Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej-inne
Szycie rany przepony
Nakłucie klatki piersiowej
Żylaki kończyn
Chirurgiczne zamkniecie naczynia(podwiązanie, zaklamrowanie) - inne
Nakłucie naczynia
Szycie naczynia krwionośnego
Szycie tętnicy
Szycie żyły
Szycie żyły.Szycie skóry itkanki podskórnej
39.32/86.5
Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych
Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
Wyciecie pachowego węzła chłonnego
Wyciecie pachwinowego węzła chłonnego
Proste wycięcie w zakresie układu chłonnego inne- torbiel, naczyniak lilmfatyczny, węzeł
Wycięcie regionalnych węzłó chłonnych
Operacje układu limfatycznego - inne
Marsupializacja torbieli śledziony
Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony
Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział
1z6
Częściowe usunięcie śledziony
Całkowita splenektomia
Esofagoskopia - inne
Gastrostomia
Gastrostomia-inne
Pyloromyotomia
Miejscowe wyciecie zmiany lub tkanki żołądka -inne
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
Gastroskopia - inne
Pyloroplastyka - inne, rewizja odźwiernika
Zaszycie wrzodu żoładka
Zaszycie wrzodu dwunastnicy
Opanowanie krwotoku, żołądek, dwunastnica - inne
Szycie rozerwania żołądka
Zamknięcie gastrostomii
Inne zabiegi przywracajace wydolność wpustu żołądka
Nacięcie jelita
Naciecie dwunastnicy
Naciecie jelita cienkiegi-inne
Naciecię jelita grubego
Otwarta biopsja jelita cienkiego
Otwarta biobsja jelita grubego
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian dwunastnicy
Miejscowe wyciecie zmiany lub tkanki jelita grubego
Wyizolowanie segmentu jelita grubego
Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego
Mnogie resekcje sesgmentowe jelita cienkiego w tym urazowe
Częsciowa resekcja jelita cienkiego - inne
Całkowite usunięcie jelita cienkiego
Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego w tym urazowe
Wycięcie kątnicy ( końcowy odcinek jelita kretego)
Hemikolektomia prawostronna
Resekcja poprzecznicy
Hemiokolektomia lewostronna
Sigmoidektomia
Inne częściowe wycięcie jelilta grubego
Totalna śrudbrzuszna kolektomia
Zespolenie jelitowe
Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
Zespolenie jelito cienkie-kikut prostnicy
Zespolenie jelito cienkie- jelito grube - inne
Zespolenie jelito grube-jelito grube
Wyłonienie jelita cienkiego
Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza
Drugi etap operacji Mikulicza
Kolostomia -inne
Kolostomia czasowa
Kolostomia stała
Ileostomia-inne
Czasowa ileostomia
Wytworzenie innej przetoki jelitowej ( w tym odżywcza przetoka jelitowa)
Rewizja przetoki jelita grubego-inne
Zamkniecie przetoki jelitowej-inne
Zamkniecie sztucznej przetoki jelita cienkiego
Zamkniecie przetoki jellita grubego
Szycie rozerwanej dwunastnicy
Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
Zamkniecie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
Szycie rezerwania jelita grubego
Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział
2z6
Zabiegi naprawcze jelita-inne
Śródbrzuszne manipulacje na jelicie -inne
Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
Rewizja zespolenia jelita cienkiego
Operacje jelitowe-inne
Appendektomia
Przypadkowa appendektomia
Lapraskopia -appevdectomia
Drenaż ropnia okołowyrostkowego
Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikiem
Otwarta biopsja odbytu
Biopsja tkanki okołoodbytniczej
Inne zabiegi diagnostyczne na odbytnicy,esicy i tkankch okołoodbytniczych
Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy
Elektrokoagulacja zmiany odbytu - inne
Miejscowe wyciecie zmiany odbytu
Resekcja odbytnicy przez wynicowanie (pull-through) - inne
Szycie rozerwanej odbytnicy
Ufiksowanie odbytnicy - inne
Naciecie okołoodbytnicze
Wyciecie tkanki okołoodbytniczej
Operacja odbytnicy /tkanki okołoodbytniczej inne
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego
Wyciecie polipowatej wyrośli odbytu
Guz okolicy krzyżowo-guzicznej
Wycięcie przetoki odbytu
Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolic
Biopsja odbytu
Zabiegi diagnostyczne odbytu / tkanek okołoodbytniczych - inne
Miejscowe wyciecie/ zniszczenie zmiany tkanki odbytyu - inne
Podwiązanie hemoroidów
Szycie rany odbytu
Nacięcie odbytu-inne
Operacja odbytu - inne
Zamkniecie rany watroby
Inne zabiegi w zakresie wątroby
Cholecystektomia
Cholecystektomia laparoskopowa
Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym
Zespolenie dróg żółciowych - inne
Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
Operacja dróg żółciowych-inne
Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żoładkiem
Wytworzenieprzetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
Jednostronna operacja przepkloiny, nawrotu pprzepukliny pachwinowej-inne
Operacja prostej przepukliny pachwinowej
Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
Operacja prostej przepukliny pachwinowej jednostronna wszczep(graft)
Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
Obustronna operacja przepukliny pachwinowej
Obustronna operacja przepukliny pachwinowej
Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej
Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej / skośnej
Jednostronna operacja przepukliny udowej - inne
Operacja przepukliny pępkowej - inne
Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej-inne
Operacja przepukliny przeponowej ( dostęp brzuszny)
Operacja przepukliny przeponowej, dostęp piersiowy ( piersiowo-brzuszny)
Plikacja przepony
Operacja naprawcza przepukliny - inna
Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział
3z6
Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
Drenaz ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
Naciecie ściany brzucha - inne
Laparotomia zwiadowcza
Laprotomia przez ranę w celu opanowania krwotoku, zwiadowcze, krwiak itp.
Laparotomia - inne, drenaż śródotrzewnowy krwiaka lub ropnia
Laparoskopia
Usuniecie zrostów otrzewnowych ( bez ukł. Moczowego i przydatków)
Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
Szycie ściany jamy brzusznej
Operacja gastroschizy
Operacja naprawcza ściany brzucha - inne
Operacja naprawcza krezki-inne
Przezskórny drenaż jamy brzusznej
Usuniecie ciła obcego z jamy otrzewnowej
Założenie cewnika do dializy otrzewnowej
Operacje okolicy brzucha- inne
Pielostomia
Czesciowe wyciecie nerki
Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia)
Zeszycie rany nerki
Naprawa połączenia miedniczkowo-moczowodowego
Zabiegi naprawcze nerki - inne
Wytworzenie innej przetoki moczowodowo-skórnej
Przeszczepienie moczowodu do pęcherza
Inne operacje moczowodu
Przeskórna cystostomia
Inna cystostomia
Inna cystoskopia
Wycięcie moczownika
Zeszycie rany pęcherza moczowego
Zamkniecie cystostomi
Nacięcie cewki moczowej - inne
Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
Zszycie rany cewki moczowej
Zamknięcie przetoki cewki moczowej /ureterostomii/ wytworzonej operacyjnie
Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
Operacja spodziectwa lub wierzchnictwa
Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
Rozszerzenie cewki moczowej
Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra
Wyciecie wodniaka osłonki pochwowej jadra
Wycieciw lub zniszczenie zmiany lub tkanki moszny
Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jadra
Operacje naprawcze moszny / osłonki pochwowej - inne
Inne zabiegi w obrębie moszny i osłonki pochwowej jądra
Wyciecie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra
Usunięcie lub zniszczenie zmiany jądra ( tu przyczepki)
Wycięcie przyczepka jądra
Jednostronne wycięcie jądra
Wycięcie obu jader
Umocowanie jądra w mosznie (orchidopeksja)
Uruchomienie i sprowadzenie jądra do moszny
Umocowanie jądra po odprowdzeniu skrętu
Szycie rany jądra
Wszczepienie protezy jądra
Operacje jądra - inne
Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział
4z6
Zabiegi diagnostyczne w obrębie powrózka najądrza i nasieniowodu
Wysokie powiązanie żyły jądrowej
Wycięcie żylaków i wodniaka powrózka
Wycięcie torbieli najądrza
Wycięcie zmiany powrózka nasiennego najądrza inne
Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
Obrzezanie
Szycie rany prącia
Operacje naprawcze prącia-inne
Uwolnienie(wycięcie) zrostów prącia
Inne operacje męskich narzadów płciowych
Jednostronne usunięcie jajnika
Klinowa resekcja jajnika
Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany jajnika - inne
Uwolnienie skrętu jajnika
Operacje jajnika - inne
Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną
Inne naciecie pochwy
Odtworzenie pochwy
Uwolnienie zrostów sromu
Inne częściowe wycięcie lub zmniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
Szycie pęknięcia sromu lub krocza
Inne nacięcie kości bez rozdzielenia
Biopsja kości ( 0-9)
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości
Całkowite wycięcie kości - inne kosci
Zabiegi na kościach niesklasyfikowane
Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości(kości stępu i śródstopia
Inne operacja urazu kości
Artotomia i astrotomia
Biopsja stawu
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu
Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
Eksplaracja pochewki ścięgna
Wycięcie zmiany mięśnia
Wyciecie zmiany tkanek miękkich - inne
Szycie ścięgna - inne
Szycie mięśnia / powięzi - inne
Rekonstrukcja mięśnia i ścięgna
Inne zabiegi plastyczne w zakresie mięśnia, ścięgna,powięzi
Inne zabiegi w zakresie mięśnia, ścięgna powięzi i kaletki
Amputacja kńczyny górnej - nie okreslonej inaczej
Amputacja i wyłuszczenie palca w stawie
Rewizja kikuta po amputacji
Inne zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego
Operacja układu mięśniowo-szkieletowego -inne
Miejscowe wycięcie zmiany piersi
Pomniejszająca plstyka sutka z podskórną mammektomią
Aspiracja ze skóry lub tkanki podskórnej ( także paznokcia)
Naciecie torbieli skórzastej
Nacięcie(drenaż) tkanki podskórnej)- inne
Nacięcie skóry i tkanki podskórnej/ - inne
Wprowadzenie wszczepaialnego dostępu do naczynia żylnego
Wprowadzenie wszep[ialnego dostępu do żyły
Nacięcie skóry/tkanki podskórnej - inne
Biopsja skóry / tkanki podskórnej
Zabiegi diagnostyczne skóry ( tkankki podskórnej- inne_
Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej
Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
Oczyszczenie , wycięcie rany , zakażenia, oparzenaia
Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział
5z6
Usunięcie paznokcia,łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
Podwiązanie wyrośli skórnej
Oczyszczenie paznokcia/łożyska/wału paznokciowego
Oczyszczenie rany, zakażenie, oparzenia lub wycinania
Inne miejscowe usunięcie, zniszczenie zmiany skóry lub tkanki ( laser krio)
Miejscowe usunięcie/ zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej
Radykalne wycięcie zmiany skóry
Szycie skóry i tkanki podskórnej klatki piersiowej
Szycie skóry i tkanki podskórnej klatki piersiowej
Wolny przeszczep skóry - inne
Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
Przeszczep skóry na rękę- inne
Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsca
Inne przeszczepy skóry - inne miejsca
Uszypułowany lub płatowy przeszczep skóry
Rrelaksacja blizny lub przykurczy skóry , plastyka
Korekcja syndaktylii
Operacje skóry/ tkanki podskórnej-inne
Znieczulenie sedacja
Szycie pęknięcia sromu i krocza
Szycie w innym miejscu
Przeszczep/płat -inne
Preparowanie przeszczepu uszypułowanego
Przeniesienie przeszczepu uszupułowanego
Rewizja przeszczepu uszypułowanego lub płata
Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział
6z6
Download