Procedury operacyjne Lp. Rodzaj usługi Cena Chirurgia ogólna i

advertisement
Procedury operacyjne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Rodzaj usługi
Chirurgia ogólna i naczyniowa
w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości
Założenie i usunięcie balona żołądkowego BIB endoskopowo (koszt z
balonem)
Założenie regulowanej opaski żołądkowej LAGB laparoskopowo
Regulacja opaski żołądkowej
Konsultacje chirurgiczne w zakresie leczenia otyłości
Resekcja rękawowa żołądka
w zakresie wydzielania wewnętrznego
Wycięcie tarczycy częściowe (płat)
Wycięcie tarczycy całkowite
Jednostronne wycięcie nadnercza
w zakresie układu oddechowego
Uwolnienie zrostów opłucnych endoskopowo
Sympatektomia piersiowa
Drenaż jamy opłucnej
w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Usuniecie śledziony całkowite
Wycięcie węzła chłonnego/ węzłów chłonnych pachwinowego
Wycięcie węzła chłonnego/ węzłów chłonnych szyjnego
Wycięcie węzłów chłonnych wewnątrzbrzusznych, miednicy
w zakresie układu trawiennego
Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej
Usunięcie zrostów otrzewnowych metodą klasyczną
Usunięcie zrostów otrzewnowych laparoskopowo
Cholecystektomia laparoskopowa
Cholecystektomia + rewizja PŻW ( wycięcie pęcherzyka żółciowego z
rewizją dróg żółciowych)
Częściowe wycięcie wątroby
Usunięcie, zniszczenie zmiany wątrobowej metodą klasyczną
Usunięcie, zniszczenie zmiany wątrobowej metodą laparoskopową
Przepuklina rozworu przełykowego metodą laparoskopową
Przepuklina kresy białej bez wszczepu siatki
Przepuklina kresy białej z wszczepem siatki
Przepuklina mosznowa
Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna w obrębie jamy brzusznej bez
wszczepu siatki
Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna w obrębie jamy brzusznej z
wszczepem siatki
Przepuklina nawrotowa lub pooperacyjna z wszczepem siatki
Przepuklina pachwinowa jednostronna metodą klasyczną
Przepuklina pachwinowa jednostronna z wszczepem siatki standardowej
metodą klasyczną
Przepuklina pachwinowa jednostronna metodą laparoskopową
Przepuklina pachwinowa obustronna metodą laparoskopową
Przepuklina pępkowa metodą klasyczną
Przepuklina pępkowa
z wszczepem siatki standardowej metodą
klasyczną
Cena
8.500,00 założenie
2.500,00 usunięcie
14.500,00
150,00
100,00 od osoby
20.000,00
3.600,00
6.000,00
8.000,00
3.600,00
5.000,0
1.000,00
4.000,00
800,00
800,00
4.000,00
3.000,00
2.700,00
3.500,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
3.700,00
6.000,00
7.000,00
1.500,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
5.000,00
3.500,00
2.000,00
2.500,00
3.500,00
4.000,00
1.500,00
2.500,00
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Przepuklina pępkowa bez wszczepu siatki i staplera metodą klasyczną
1.500,00
Przepuklina pępkowa
z wszczepem siatki i staplera metodą
laparoskopową
3.500,00
Przepuklina udowa jednostronna metodą klasyczną
2.000,00
Przepuklina udowa jednostronna z wszczepem siatki metodą klasyczną
2.500,00
Endoskopowe wycięcie ( zniszczenie zmiany) tkanki odbytu
500,00
Endoskopowe wycięcie ( zniszczenie zmiany) tkanki przełyku
500,00
Endoskopowe wycięcie ( zniszczenie zmiany) tkanki żołądka
500,00
Endoskopowe wycięcie ( zniszczenie zmiany) dwunastnicy
500,00
Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
800,00
Endoskopowe wycięcie polipa odbytnicy
500,00
Gastrostomia metodą klasyczną
1.900,00
Gastrostomia endoskopowo
2.500,00
Wcięcie żołądka częściowe bez kosztu staplerów
4.500,00
Wcięcie żołądka częściowe z kosztem staplerów
7.500,00
Wcięcie żołądka całkowite bez kosztu staplerów
6.000,00
Wcięcie żołądka całkowite z kosztem staplerów
9.000,00
Wycięcie części jelita grubego bez kosztu staplerów
5.500,00
Wycięcie części jelita grubego z kosztem staplerów
9.000,00
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą klasyczną
2.500,00
Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową
3.500,00
Wycięcie odbytnicy bez kosztu staplerów
6.000,00
Wycięcie odbytnicy z kosztem staplerów
9.000,00
Operacja brzuszno-kroczowa z ceną staplerów
10.000,00
Wycięcie tylnej krypty
1.500,00
Przetoka okołoodbytnicza
2.000,00
Szczelina odbytu
1.500,00
Wycięcie kłykcin kończystych
1.100,00
Żylaki odbytu gumkowanie
300,00
Żylaki odbytu metoda klasyczną
1.500,0
Żylaki przełyku, podwiązanie metodą endoskopową
500,00
na powłokach ciała
Nacięcie ropnia powłok
500,00
Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
700,00
Wycięcie guza tkanej miękkich
500,00
Wycięcie dużej zmiany (duży tłuszczak, guz tkanki podskórnej) lub
mnogich zmian
800,00
Wycięcie zmiany nowotworowej skóry mała zmiana
500,00
Wycięcie zmiany nowotworowej skóry z plastyką lub przeszczepem mała
zmiana
1.000,00
Wycięcie zmiany nowotworowej skóry duża zmiana
1.500,00
Wycięcie zmiany nowotworowej skóry z plastyką lub przeszczepem duża
zmiana
1.900,00
Wycięcie guzka piersi, miejscowe wycięcie zmiany sutka
1.000,00
Wycięcie kwadratu piersi z plastyką
3.000,00
Odjęcie piersi jednostronne proste
3.500,00
Odjęcie piersi jednostronne radykalne
4.000,00
Odcięcie piersi obustronne proste
4.500,00
Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym
7.400,00
Rekonstrukcja piersi bez kosztu protezy
5.000,00
w zakresie układu naczyniowego
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Żylaki kończyn, skleroterapia (cena za jeden zabieg)
Żylaki 1 kończyny metodą miniflebektomii z safenektomią
Żylaki 1 kończyny metodą miniflebektomii bez safenektomii
(w znieczuleniu miejscowym)
Żylaki 2 kończyn metodą miniflebektomii bez safenektomii
Arteriografia
Laserowa operacja żylaków kończyny dolnej EVLT
Udrożnienie tętnicy szyjnej
Transpozycja szyjno-podobojczykowa
Operacja tętniaka aorty brzusznej bez kosztu protezy naczyniowej
Operacja tętniaka aorty brzusznej z kosztem protezy naczyniowej
Operacja rekonstrukcyjna tętnic biodrowych bez kosztu protezy
naczyniowej
Operacja rekonstrukcyjna tętnic biodrowych z kosztem protezy
naczyniowej
Operacja rekonstrukcyjna naczyń w odcinku aortowo-udowym,
przęsłowanie aortalno-dwuudowe w Zespole Leriche`a bez kosztu
protezy naczyniowej
Operacja rekonstrukcyjna naczyń w odcinku aortowo-udowym,
przęsłowanie aortalno-dwuudowe w Zespole Leriche`a z kosztem
protezy naczyniowej
Operacja rekonstrukcyjna naczyń w odcinku biodrowo- udowym z
użyciem protezy naczyniowej z kosztem protezy naczyniowej
Operacja rekonstrukcyjna naczyń w odcinku biodrowo- udowym z
użyciem protezy naczyniowej bez kosztu protezy naczyniowej
Operacja rekonstrukcyjna naczyń w odcinku udowo-podkolanowym z
użyciem protezy naczyniowej z kosztem protezy naczyniowej.
Operacja rekonstrukcyjna naczyń w odcinku udowo-podkolanowym z
użyciem protezy naczyniowej bez kosztu protezy naczyniowej.
400,00
3.500,00
1.600,00
1.800,00
1.000,00
3.500,00
10.000,00
12.000,00
20.000,00
21.500,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
15.000,00
10.000,00
9.000,00
10.000,00
9.000,00
Download