Our experience in 100 ventral hernias with tension free

advertisement
Przepuklina okołopępkowa
Przepuklina Spigelina
Przepuklina w bliźnie
w linii pośrodkowej
Wycięcie lewego mięśnia prostego brzucha
z powodu endometriozy.
Intramuscular
pathology
Wycięcie lewego mięśnia prostego brzucha
z powodu endometriozy.
Siatka wypełnia przestrzeń po wyciętym mięśniu
Endomethriosis in left
rectus abdominis
muscle
Wycięcie lewego mięśnia prostego brzucha
z powodu endometriozy.
Siatka wypełnia przestrzeń po wyciętym mięśniu
1 rok po operacji
Przepuklina w bliźnie- poprzeczna w
prawym górnym kwadrancie brzucha
Przepuklina w bliźnie- poprzeczna w
prawym górnym kwadrancie brzucha
Przepuklina w bliźnie- poprzeczna w
prawym górnym kwadrancie brzucha
Przepuklina w bliźnie- poprzeczna w
prawym górnym kwadrancie brzucha
1 rok po operacji
Przepuklina w bliźnie- lędźwiowa
Przepuklina w bliźnie- lędźwiowa
Przepuklina w bliźnie- lędźwiowa
widok po zabiegu
Przepuklina w bliźnie
Stan po cystectomii i
rekonstrukcji pęcherza moczowego.
Przepuklina w bliźnie
Stan po cystectomii i
rekonstrukcji pęcherza moczowego
Przepuklina w bliźnie
Stan po cystectomii i
rekonstrukcji pęcherza moczowego
po operacji
Przepuklina w bliźnie oraz
okołostomijna
przed
i
po operacji
Przepuklina w bliźnie oraz
okołostomijna
Przepuklina w bliźnie oraz
okołostomijna
1 rok po operacji
Przepuklina w bliźnie oraz
okołostomijna
1 rok po operacji
Wyniki

Miejsce implantacji siatki:







34 (61%) chorych- siatka w przestrzeni podmięśniowej
22 (39%) chorych- siatka w przedstrzeni
przedotrzewnowej
Czas hospitalizacjii- 4 dni (2-6)
Nie stwierdzono powikłań miejscowych- wodniaka,
zakażenia rany, krwiaka
Czas obserwacji- 8 miesięcy (6-12)
Jeden nawrót w okolicy nadłonowej- niewystarczające
wypreparowanie przestrzeni przedotrzewnowej ze
względu na obecną przetokę pęcherzowo- skórną.
Nie stwierdzono bólu przewlekłego, ani ograniczenia
aktywności fizycznej wynikającej z obecność siatki.
Stosowane siatki

20 (36%) Hertra 0*
wielkość- długość >22cm, szerokość > 14 cm

28 (50%)
Oval Patch*- 18x 14 cm

6 (11%)
Oval Patch*- 14x 11cm

2 (3%)
Oval Patch*- 12x 8 cm
(Herniamesh, Italy)*
Wnioski

Jest to pierwsze doniesienie prezentujące wyniki po
zastosowaniu Sutureless Tension- free Trabucco
Ventral Hernia Repair.

Implantacja sztywnej siatki bez mocowania jej szwami
okazała się skuteczną i bezpieczną metodą leczenia
przepukliny brzusznej

Pełna ocena metody operacyjnej zostanie dokonana
na podstawie wyników wieloośrodkowego,
prospektywnego badania klinicznego, które aktualnie
prowadzone jest w kilku ośrodkach europejskich.
Thank you
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards