Przypadek - wyjściówka WYWIAD U donoszonego noworodka płci

advertisement
Przypadek - wyjściówka
WYWIAD
U donoszonego noworodka płci żeńskiej stwierdzono obecność litej masy w okolicy krzyżowoguzicznej. Przebieg ciąży był niepowikłany, nie stwierdzano żadnych zaburzeń w kontrolnych
badaniach USG. Neonatolog wykluczył obecność innych wad a dziewczynka została przekazana
do szpitala pediatrycznego celem kontynuacji leczenia.
OBJAWY STWIERDZONE W BADANIU PRZEDMIOTOWYM
W okolicy krzyżowo-guzicznej masa o średnicy ok.7 cm. Skóra nad zmianą prawidłowa, bez
wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego.
PODEJRZENIE
- Guz zarodkowy (potworniak)
- Przepuklina oponowo-rdzeniowa
- Rozszczep kręgosłupa
- Zmiana typu „płód w płodzie”
- Neuroblastoma
ETIOLOGIA
- 3% wszystkich nowotworów do 18 r.ż, potworniaki są najczęstszymi guzami okresu płodowego
- łagodne potworniaki stwierdza się głównie u noworodków i niemowląt do 4. m-ca, u starszych
dzieci raczej guzy złośliwe
- mogą występować wady rozwojowe linii środkowej ciała (przepuklina mózgowo-oponowa,
rozszczep kręgosłupa)
DIAGNOSTYKA SZCZEGÓŁOWA
- AFP, beta-hCG
- dobowa zbiórka moczu oceniająca wydalanie katecholamin
- kariotyp
- badania obrazowe: USG zmiany guzowatej oraz jamy brzusznej, RTG/KT klatki piersiowej
- dodatkowe badania oceniające stan ogólny dziecka
LECZENIE
- w przypadku guzów łagodnych jedynie zabieg operacyjny
- w przypadku niecałkowitej resekcji i guzów złośliwych: zabieg operacyjny + chemioterapia
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROKOWANIE
- moment rozpoznania: okres pre- lub postnatalny
- wielkość guza i stosunek do narządów miednicy oraz kości krzyżowej
- budowa histopatologiczna
- stężenie markerów nowotworowych
- rokowanie dobre: >75-100% wyleczeń
WCZESNE SKUTKI UBOCZNE LECZENIA
- po zabiegu operacyjnym: pęcherz neurogenny, zaburzenie funkcji zwieraczy odbytu
- mielosupresja
- hepatotoksyczność
- nefrotoksyczność
PÓŹNE SKUTKI UBOCZNE LECZENIA
- ototoksyczność
- upośledzenie płodności / trudności z zajściem w ciążę
- uszkodzenie płuc
- wystąpienie drugiego nowotworu
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards