test_z_chirurgii_ogolnej - chirurgia endokrynologiczna

advertisement
test_z_chirurgii_ogolnej.doc
(57 KB) Pobierz
Najczęstszą operacją w chirurgii endokrynologicznej jest:
a. adrenalectomia
b. pancreatoduodenectomia
c. strumectomia
d. parathyreidectomia
Które z poniższych stwierdzeń o epidemiologii nowotworów przewodu pokarmowego jest
prawdziwe:
a. od ostatnich kilkudziesięciu lat umieralność na raka żołądka i jelita grubego wzrasta
b. od ostatnich kilkudziesięciu lat umieralność na raka żołądka rośnie a na jelita grubego maleje
c. od ostatnich kilkudziesięciu lat umieralność na raka żołądka maleje a na jelita grubego rośnie
d. od ostatnich kilkudziesięciu lat umieralność na raka żołądka i jelita grubego maleje
Do ran których nie zaopatrujemy szwem pierwotnym zaliczamy:
a. rany kąsane
b. rany po 24h od zadania
c. rany postrzałowe
d. wszystkie wymienione
Do pilnego zabiegu chirurgicznego ( stan zagrożenia życia) należy:
a. przepuklina nieodprowadzalna
b. przepuklina uwięźnięta
c. przepuklina mosznowa
d. wszystkie powyższe
Do operacji leczenia otyłości możemy zakwalifikować pacjenta z:
a. BMI >10
b. BMI >20
c. BMI >30
d. BMI >40
Do zabiegu wykonywanego w czystym polu (rana czysta) należą:
a. szycie rany do 12h od zranienia
b. operacja usunięcia tarczycy
c. operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową
d. wszystkie powyższe
Powikłaniem po usunięciu tarczycy nie jest:
a. krwotok
b. niedoczynność przytarczyc
c. niedoczynność tarczycy
d. uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego
Do monitorowania stanu pacjenta po zabiegu chirurgicznym służą:
c.
a. HR, RR, diureza
b. Saturacja, temperatura, obserwacja opatrunku
Częstość oddechów, odzysk z drenów, obserwacja stanu przytomnośći
d. Wszystkie powyższe
Który z nowotworów daje najlepsze rokowanie po zastosowanym radykalnym leczeniu
chirurgicznym:
a. rak brodawkowaty tarczycy
b. gruczolakorak jelita grubego
c. rak trzustki
d. rak dróg żółciowych
Które z objawów są charakterystyczne dla nowotworów jelita grubego:
a. krwawienie z dolnego odcinka p.p.
b. zmiana rytmu wypróżnień
c. utrata masy ciała
d. wszystkie powyższe
Który ze stopni w klasyfikacji zaawansowania raka żołądka jest związany z najgorszym
rokowaniem:
a. I
b. II
c. III
d. IV
Z jakiego dostępu chirurgicznego można wykonać usunięcie wyrostka robaczkowego:
a. przyprostnego prawego – Lennandera
b. skośnego- McBurney`a
c. naprzemiennego- Rocky- Davies`a
d. możliwe jest ze wszystkich wymienionych
Pacjent trafia do szpitala we wstrząsie po urazie wielonarządowym. Pacjent jest nieprzytomny i ma
poszerzoną lewą źrenice. W USG brzucha stwierdzono płyn, w Rtg klatki piersiowej odmę
płaszczową prawostronną. Jako pierwszy należy wykonać następujący zabieg:
a. laparotomię
b. drenaż odmy opłucnowej
c. trepanację czaszki
d. nie należy wykonywać żadnych zabiegów w tym stanie
Jakie powinno być postępowanie z pacjentem we wstrząsie po izolowanym tępym urazie brzucha po
rozpoczęciu resuscytacji płynowej i pobraniu krwi na grupę krwi, krzyżówke i morfologię:
a. USG brzucha
b. Laparotomię
c. Leczenie zachowawcze
d. Nakłucie i płukanie jamy otrzewnej
Jeżeli pacjent wymiotuje, ma napadowe kolkowe bóle brzucha, wzdęcie brzucha i od 2 dni nie
oddaje stolca, podejrzewasz:
a. kolkę nerkową
b. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
c. ostre zapalenie otrzewnej
d. niedrożność jelit
Kiedy rany nie można zeszyć pierwotnie:
a. powyżej 12h od urazu
b. przy ranach brudnych
c. przy ranach gryzionych
d. wszystkie powyższe
Najczęstszą ostrą chorobą jamy brzusznej jest:
a. ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
b. perforacja wrzodu trawiennego
c. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
d. niedrożność jelit
W jakim przypadku należy założyć opatrunek uciskowy powyżej zranienia:
a. rana z krwotokiem żylnym
b. rana z krwotokiem tętniczym
c. rana kąsana zadana przez żmiję
d. nigdy nie zakładamy opatrunku uciskowego powyżej rany
Gdzie najczęściej lokalizuje się rak jelita grubego:
a. odbytnica
b. kątnica
c. poprzecznica
d. esica
Co jest pilnym wskazaniem do interwencji chirurgicznej:
a. przepuklina ześlizgowa
b. przepuklina nieodprowadzana
c. przepuklina uwięźnięta
d. przepuklina olbrzymia
e.
Co stanowią: brzeg wątroby, przewód pęcherzykowy i przewód wątrobowy wspólny
a. triada Charcota
b. trójkąt Calota
c. zespół Carowego
d. struktury, których się nie przecina podczas cholecystektomii
Co jest przeciwwskazaniem do cholecystektomii laparoskopowej:
a. otyłość
b. ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
c. ostre zapalenie trzustki przed 6 miesiącami
d. żadne z powyższych
Wskazania do operacji otyłości
-BMI>40
-BMI>30 i inne choroby
Powikłania po tyreidektomii
- wszystkie poza niedoczynności tarczycy
Coś o gojeniu ran i szwie pierwotnym
Stosowany w leczeniu ran ciętych nie zakażonych, których brzegi są dobrze dopasowane. Może
być również zastosowany po zabiegu pierwotnego wycięcia rany. Celem takiego leczenia jest
skrócenie okresu gojenia i zmniejszenie wielkości blizny.
Skala radiologiczna
- Baltazara w OZT
Najczestsza lokalizacja raka z dr żółciowych
- pęcherzyk
Triada Charcota
- ból w prawym górnym kwadrancie brzucha
- dreszcze z gorączka
- żółtaczka ( typowe dla zap dróg żółciowych)
Trójkąt calota ( zaznaczyć)
Trójkąt Calota to trójkąt, którego boki tworzą: wątroba od góry, przewód żółciowy wspólny od
strony przyśrodkowej oraz przewód pęcherzykowy od dołu. Stanowi on ważny punkt orientacyjny
podczas cholecystektomii, mówiący o najczęstszym położeniu tętnicy pęcherzykowej.
Przeciwskazania do laparoskopi
- żadne z powyższych
Njaczęstsza przyczyna ostrego brzucha
- wyrostek
Najczęstsza lokalizacja raka jelita grubego
- okrężnica
Plik z chomika:
Clara_Oswald
Inne pliki z tego folderu:

chirurgia ogĘlna 20092010.txt (1 KB)
 Pytania od grupy.doc (81 KB)
 pytania z zal Chirurgia.doc (90 KB)
 test z chirurgii.doc (29 KB)

test_z_chirurgii_ogolnej.doc (57 KB)
Inne foldery tego chomika:

 historie chorób od dr Jerzego Łukaszewicza
stare i bardzo klimatyczne prelekcje z chirurgii endokrynologicznej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download