Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego na lata 2016

advertisement
Szpitale Polskie S.A.
Szpital Polski im. Św. Elżbiety
ul. Warszawska 52, 40-008 Katowice
tel./fax +48 32 604 17 00, +48 32 604 17 80
www.szpitale-polskie.pl
Katowice, 20.04.2017
Szpital Polski im. Św. Elżbiety w Katowicach, ul. Warszawska 52, serdecznie zaprasza do
wykonania bezpłatnych badań kolonoskopowych w ramach:
Programu Badań Przesiewowych
raka jelita grubego na lata 2016 - 2018
Oferta kierowana jest do:

osób w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

osób w wieku 40 - 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice,
rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,

osób w wieku 25 - 49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha.
Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ostatnich
10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).
Szczegółowych informacji zainteresowanym udziela Personel Pracowni Endoskopowej
Szpitala Polskiego im. Św. Elżbiety w Katowicach. ul. Warszawska 52, od poniedziałku
do piątku, w godz. od 07:00 do 14:30, pod nr telefonów:
 32/ 604 17 62, 500 390 442
 e-mail: [email protected]
Serdecznie zapraszamy!
Download